Programma

Het programma bestaat uit een plenair gedeelte, break-out sessies en een panelgesprek.

Tijdens het plenaire startmoment geven we het openingswoord aan de secretaris-generaal van het Departement Zorg. Nadien presenteren de onderzoekers van het Steunpunt WVG hun beleidsaanbevelingen, en licht de Koning Boudewijnstichting hun ervaring toe in verband met het ondersteuningsaanbod.

In 14 break-out sessies leggen we linken over de sectoren heen: tussen welzijn en gezondheid, maar ook met Omgeving en Wonen.

Het panelgesprek heeft als doel plenair te reflecteren op de beleidsaanbevelingen uit het steunpuntonderzoek. Centraal hierbij staan: de rol van de Vlaamse overheid, lokale overheden, het terrein wvg, de burger, patiënt en cliënt. We werpen een blik op de toekomt, richting continuering en verduurzaming.

Sluit live aan in Brussel of neem online deel aan een korter programma. 

Live programma

Bekijk het volledige live programma.

Online programma

Bekijk het beknopt online programma.