8:30 - 9:30 uur: Ontvangst

9:30 - 10:45 uur: Introductie

 • Karine Moykens (secretaris-generaal van het Departement Zorg): introductie
 • Video 'een blik op Zorgzame Buurten'
 • Ann Clé & Elise Gabriels (Koning Boudewijnstichting) en Manon Steurs & Monica Wouters (Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin): beleidsaanbevelingen en ervaringen van het ondersteuningsaanbod

11:15 - 12.15 uur: Break-out sessie voormiddag

Belevingsdorp 1: maak kennis met drie zorgzame buurten

Sprekers: Nico Martens | Liese Bruyninckx | Johan Desmedt

Meer info

Drie zorgzame buurten stellen hun visie en werking voor. Ze vertellen over hun werking, opgedane ervaringen en toekomstvisie. Stel vragen en ga samen in gesprek.

 • Zorgzaam Peterbos Solidaire (SAAMO, Anderlecht)
 • Tienen-Noord: van ontmoeting naar zorgzaamheid (Samana, Tienen)
 • Wij(k) Zoersel (OCMW Zoersel)

 

Belevingsdorp 2: maak kennis met drie zorgzame buurten

Sprekers: Lieven Detavernier | Yentl Heylen | Sieglinde Geerts

Meer info

Drie zorgzame buurten stellen hun visie en werking voor. Ze vertellen over hun werking, opgedane ervaringen en toekomstvisie. Stel vragen en ga samen in gesprek.

 • 't Kloosterhuis (Mariënstede vzw, Moorslede)
 • Zorgzaam Bergom (OCMW Herselt)
 • Zorgzame Wiekevorstenaren (Zorggroep Zusters van Berlaar)

 

Wegwijs in zorgzame buurten: een toolbox vol ondersteunende materialen

SprekersLeen Heylen | Manon Steurs | Monica Wouters

Meer info

Duik mee in de wereld van de zorgzame buurten en ontdek welke aspecten een essentieel onderdeel vormen van iedere zorgzame buurt werking. Op basis van het recente steunpuntonderzoek, ontwikkelden de onderzoekers een toolbox waarin ze een schat aan ondersteunende methodieken, vormingen, leidraden en processen verzamelden om jouw zorgzame buurt op een duurzame en structurele manier vorm te geven. Leer hoe deze waardevolle bron tot stand kwam en krijg praktische inzichten over hoe je de toolbox effectief kunt inzetten om een warmere en zorgzamere buurt te creëren. 

 

Welke rol neemt een lokaal bestuur op in zorgzame buurten?

Sprekers: Dany Dewulf | Els Kuppens | Jana Gorissen | Rudi Bloemen

Meer info

Drie pioniers schetsen vanuit de vele praktijken in Vlaanderen de rol van een lokaal bestuur, om samen met buurtbewoners en partnerorganisaties zorgzame buurten tot stand te brengen.  Zorgzame buurten zijn immers een essentieel onderdeel van een sterk lokaal sociaal beleid. Acht bouwstenen helpen om inhoud te geven aan visie en aanpak voor zorg en ondersteuning. Een gemeente of stad werkt op maat van de buurt, nabij de inwoners. We stofferen met een sterk praktijkvoorbeeld.

 

Levensloopbestendig wonen: een haalbare droom of utopie?

Sprekers: Anne Van Der Gucht | Liesbeth De Donder | Luc Lampaert | Heidi Tonnelier | Niels Brewaeys | Rita Leys | Sofie Hoevenaghel

Meer info

Levensloopbestendig wonen is een belangrijk thema in de huidige samenleving, waar mensen langer in hun vertrouwde omgeving willen blijven wonen en zo lang als mogelijk hun zelfstandigheid wensen te bewaren ongeacht welke beperking op hun pad komt.

Er zijn echter vele uitdagingen die dit bemoeilijken, zoals de beschikbaarheid en de betaalbaarheid van geschikte woningen, de toegankelijkheid en veiligheid van de woonomgeving, de sociale en emotionele aspecten van het ouder worden of van het leven met een beperking en de rol van overheden, welzijns- en zorgorganisaties en de markt in het stimuleren en faciliteren van levensloopbestendig wonen.

 

Een buurt vol ontmoetingsruimtes

Sprekers: Katrien Weckx | Roeland Dudal | Evelien Van Ooteghem | Jolien Mahieu

Meer info

Kom meer te weten over het belang van ontmoetingsruimtes en hoe je hiermee aan de slag gaat. Wat zijn ontmoetingsruimtes? Wat moet je op letten? Wie kan hierin een rol opnemen?

Samen met theoretische en inhoudelijke experten krijg je een klare kijk op ontmoetingsruimtes in de buurt.  

 

#dahadikeffenodig: mantelzorg en zorgzame buurten

Sprekers: Karel Hermans | Pascale Sibiet | Jordy Spyt | Sandra Van de Velde 

Meer info

Deze workshop biedt een kader over wat jij, als zorgprofessional, lokaal bestuur of eerstelijnszone kan betekenen voor mantelzorgers. In deze interactieve workshop bespreken we samen de uitdagingen voor mantelzorgers, zoals je die in jouw sector of organisatie ervaart. Je krijgt een algemeen zicht op de inhoud en uitvoering van het Vlaams Mantelzorgplan en concrete tips en adviezen uit de projecten van het plan. Een aantal Zorgzame Buurten projecten lichten toe hoe zij mantelzorgers hebben bereikt en ondersteund en geven hun geleerde lessen mee. Je gaat dus vol inspiratie en concrete handvaten terug naar huis: ook dat is #dahadikeffenodig.

 

Mentaal welbevinden in de buurt

Sprekers: Fatima Diouani | Peter Dierinck | Wim Haeck | Stefan Dhondt

Meer info

Meer en meer mensen hebben het psychisch moeilijk. Tijdens dit panelgesprek gaan we dieper in op mentaal welbevinden in de buurt. Hoe kan je in een zorgzame buurt inzetten op mentaal welzijn, op zorgzaamheid, zodat mensen met een psychische kwetsbaarheid, oud en jong, zich goed voelen in de buurt? Hoe kan de hele buurt hier de vruchten van plukken? En, hoe ga je concreet aan de slag?

Tijdens het gesprek krijg je concrete handvaten aangereikt, aangevuld door voorbeelden uit de praktijk.

 

12:15 - 13:45 uur: Lunchpauze & infostanden

13:45 - 14.45 uur: Break-out sessie namiddag

Belevingsdorp 3: maak kennis met drie zorgzame buurten

Sprekers: Linda Van Campenhout | Bieke Steensels & Daniëlle Palmans | Luc Janssens & Yves Lambreghts

Meer info

Drie zorgzame buurten stellen hun visie en werking voor. Ze vertellen over hun werking, opgedane ervaringen en toekomstvisie. Stel vragen en ga samen in gesprek.

 • Manteldorpen (LDC De Sprankel, Holsbeek)
 • Groet & Ontmoet (OCMW Hamont-Achel)
 • Molenhoek Stabroek (Rotonde vzw, Stabroek)

 

Belevingsdorp 4: maak kennis met drie zorgzame buurten

Sprekers: Niels Brewaeys | Brecht Jans | Sara Vansant

Meer info

Drie zorgzame buurten stellen hun visie en werking voor. Ze vertellen over hun werking, opgedane ervaringen en toekomstvisie. Stel vragen en ga samen in gesprek.

 • Connection Karreveld (i-Mens, Sint-Jans-Molenbeek)
 • #Iedereen buitengewoon in Paspoel (OCMW Tongeren)
 • Een warm Westveld (Begeleidingscentrum Stappen vzw, Gent)

 

Wegwijs in zorgzame buurten: een toolbox vol ondersteunende materialen

SprekersLeen Heylen | Manon Steurs | Monica Wouters

Meer info

Duik mee in de wereld van de zorgzame buurten en ontdek welke aspecten een essentieel onderdeel vormen van iedere zorgzame buurt werking. Op basis van het recente steunpuntonderzoek, ontwikkelden de onderzoekers een toolbox waarin ze een schat aan ondersteunende methodieken, vormingen, leidraden en processen verzamelden om jouw zorgzame buurt op een duurzame en structurele manier vorm te geven. Leer hoe deze waardevolle bron tot stand kwam en krijg praktische inzichten over hoe je de toolbox effectief kunt inzetten om een warmere en zorgzamere buurt te creëren. 

 

De zorgraad in de zorgzame buurt

Sprekers: Thomas Boeckx | Lie Verrijsen | Dorrit Moortgat | Ellen Ramon

Meer info

In een zorgzame buurt staat een kwaliteitsvol leven van de burger in diens vertrouwde omgeving centraal. Zelfbeschikkingsrecht, maar ook het verbinden van formele en informele zorg en intersectoraal samenwerken zijn daarbij cruciaal. De zorgzame buurt past daarmee uitstekend binnen het bredere plaatje van de hervormde eerstelijnszorg, ook o.a. gestoeld op deze drie elementen.

De zorgraden, waarin zorg, welzijn en lokale besturen samen populatiegerichte interventies ontwikkelen, kunnen dan een belangrijk platform zijn om zorgzame buurten te ondersteunen en omgekeerd. Doorheen de projecten hebben we gezien hoe heel wat zorgraden en projecten naar elkaar toegroeiden en de onderlinge wisselwerking als een verrijking zien.

In deze workshop maken we de balans op, en nemen we de rol van de zorgraad binnen een zorgzame buurt onder de loep. Het departement Zorg schetst het kader, waarna de zorgraden van ELZ Westhoek en ELZ BruZEL toelichten hoe ze elk op hun eigen manier met het thema aan de slag gaan. VIVEL sluit af met wat geleerde lessen doorheen de projectjaren, en wat dit betekent voor hun ondersteuning van de eerstelijn in de toekomst. 

 

Gezonde publieke ruimte op mensenmaat

Sprekers: Luc Lipkens | Ragnar Van Acker | Bram Dewolfs | Jirka De Schepper

Meer info

Deze sessie gaat in op het belang van ruimte voor gezondheid en welzijn. Thema’s die aan bod komen zijn: Zorgzame Buurten, zorgzaam samenleven en kwalitatief leven en ouder worden. Naast een theoretische uiteenzetting ontdek je in deze sessie hoe je concreet met deze thema’s aan de slag gaat.

 

Kinderen, jongeren en gezinnen in je zorgzame buurt - Samen voor intergenerationele verbindingen

Sprekers: Katleen Govaert | Veerle Nys & Ilse Vandessel | Gwendoline De Vogel | Veerle Lambot & Kato Van Der Gucht

Meer info

Een zorgzame buurt heeft bewoners, jong en oud met ieder hun verborgen krachten, talenten en mogelijkheden. Tal van partners zetten hier mee hun schouders onder o.a. het Lokaal Dienstencentrum, Huis van het Kind, Jeugdwerk, Buurtgericht netwerk, Buurtcomité,… Samen zetten ze in op intergenerationele verbindingen.


In deze breakout-sessie ontmoeten we twee Zorgzame Buurten uit Sint-Niklaas en Heist-op-den-Berg. Ze getuigen over hoe zij vanuit hun sterk netwerk in de buurt kinderen, jongeren, gezinnen en buurtbewoners verbinden met basisvoorzieningen, middenveld en de publieke ruimte. We gaan in op enkele werkzame elementen en gaan hierover in dialoog met de deelnemers.

 

Plaats maken voor eenzaamheid

SprekersLiesbeth De Donder | Lise Switsers | Leen Heylen | Wouter Schepers | Dorien Gryp | Freya Hausserman | Lien Zutterman

Meer info

Werken aan zorgzame buurten kan op vele fronten betekenisvol zijn in de aanpak en preventie van eenzaamheid. Inzetten op ontmoeting, verlies een plaats geven, toegankelijk groen in de buurt,…, het zijn slecht enkele voorbeelden uit het brede gamma van mogelijkheden. In deze sessie kom je meer te weten over hoe je eenzaamheid, letterlijk en figuurlijk, een plaats kan geven in zorgzame buurten. We delen inzichten, werkzame elementen, concrete praktijkervaringen en tips.

 

Sociaal kapitaal in de buurt

Sprekers: An Martens | Geertrui Vandelanotte | Jo Sels | Peter Maes

Meer info

Wat is community building? Waarom is het belangrijk en hoe begin je eraan? Je komt het te weten in dit panelgesprek. De sprekers staan stil bij kwetsbare personen, mogelijke spanningen en hoe je aan on- en offline aan sociaal kapitaal kan bouwen in de buurt.

 

15:05 - 16:10 uur: Plenaire sessie

 • Dr Hans Kluge (Regionaal Directeur voor Europa van de Wereldgezondheidsorganisatie): videoboodschap
 • Panelgesprek

Sprekers: Mirjam Beyers | Wim Dries | Inge Verhaegen | Mario Vanhaeren | Karine Moykens 

Meer info

Het panelgesprek heeft als doel plenair te reflecteren op de beleidsaanbevelingen uit het steunpuntonderzoek. Centraal hierbij staan: de rol van de Vlaamse overheid, lokale overheden, het terrein wvg, de burger, patiënt en cliënt. We werpen een blik op de toekomt, richting continuering en verduurzaming.

 • Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: slotwoord

16:10 - 17:00 uur: Receptie