Voor meer informatie over de projectoproep in Vlaanderen kunt u contact opnemen met: 

Vlaamse overheid 
Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 
Afdeling Beleidsontwikkeling 
Koning Albert II-Laan 35 bus 30 
1030 Brussel 

U kunt terecht bij het team Zorgzame Buurten: Isabelle Van Vreckem & Anouchka Devreker (communicatie). 
Tel: 02 553 32 43 

zorgzamebuurten.dwvg@vlaanderen.be 

Voor meer informatie over de projectoproep in Brussel kan je contact opnemen met: 

Vlaamse Gemeenschapscommissie 
Algemeen Directie Welzijn, Gezondheid en Gezin 
Emile Jacqmainlaan 135
1000 Brussel 

U kan terecht bij Linde Smeets en Saskia Glorieux. 
Tel.: 02 563 06 67

zorgzamebuurten@vgc.be