Voor meer informatie over de projectoproep in Vlaanderen kunt u contact opnemen met: 

Vlaamse overheid 
Departement Zorg
Afdeling Beleidscoördinatie
Koning Albert II-Laan 35 bus 30 
1030 Brussel 

U kunt terecht bij het team Zorgzame Buurten: Isabelle Van Vreckem & Anouchka Devreker (communicatie). 
Tel: 02 553 33 30  

zorgzamebuurten.zorg@vlaanderen.be

Voor meer informatie over de projectoproep in Brussel kan je contact opnemen met: 

Vlaamse Gemeenschapscommissie 
Algemeen Directie Welzijn, Gezondheid en Gezin 
Emile Jacqmainlaan 135
1000 Brussel 

U kan terecht bij Linde Smeets en Saskia Glorieux. 
Tel.: 02 563 06 67

zorgzamebuurten@vgc.be