Het is koud. De inwoners van Sint-Truiden doen warm ingeduffeld hun boodschappen op de zaterdagmarkt. Aan de kerk staat de baravan: de enige stand waar geen waren verkocht worden, maar waar het team van Zorgzame Buurten warmte uitdeelt. En dat door gratis koffie of thee te schenken. Het is een actie om de mensen eraan te herinneren dat zeker rond de kerstperiode buurthulp van onschatbare waarde is.

Het is woensdagnamiddag. Een tiental senioren geniet in stilte van een kopje koffie en een stukje pompoenvlaai. Rond hen spelen kinderen van verschillende leeftijden. Vanop een afstand slaan hun ouders het gezelschap gade. Als het ijs gebroken is, vermengen de drie generaties zich. Er wordt samen gespeeld en een praatje gemaakt. De sfeer zit goed. Iedereen kijkt tevreden.

We love Kiel rapte een groepje jongeren uit de Antwerpse zuidwijk. En met die drie woorden vatten ze perfect samen wat de bewoners hier voelen: liefde en trots vermengd met pijn omdat hun buurt een negatieve reputatie heeft. “Nochtans heeft het Kiel veel schoonheid in zich”, zegt Anne Verbist. Als projectmedewerker Zorgzame Buurten in de wijk liet ze zich inspireren door de rappers en lanceerde het logo I love Kiel. De teamspirit aanwakkeren en het Kiel positief op de kaart zetten, dat is haar doel.  

Apothekers spelen een vaak onderschatte, maar vitale rol in het weefsel van zorgzame buurten. Naast hun vertrouwde positie als deskundigen in geneesmiddelen, fungeren ze ook als kanarie in de koolmijn bij het signaleren van psychosociale hulpbehoeften in de buurt. Door projecten zoals #CAVAsa en Suïcidepreventie in de apotheek, laten apothekers zien hoe ze bijdragen aan de opbouw van zorgzame buurten. Ze zijn veelzijdige partners die zich inzetten voor het bevorderen van gezondheid en welzijn in deze lokale gemeenschappen, waar de zorg voor elkaar centraal staat.

Een Zorgzame Buurt kent geen grenzen. Het project in Geel werkt nauw samen onder andere het lokale sociaal huis, ziekenhuis en de huisartsenpraktijken om de link tussen de formele en informele zorg te versterken. De Zorgzame Buurt ‘Geel Bu(u)rt Door’ coördineert dit samenwerkingsverband en betrekt buurtbewoners in projectgroepen. Recent speelde de buurt ook een rol in de openingsvideo van een congres rond een “economy of wellbeing” van de Wereldgezondheidsorganisatie. Deskundige buurtzorg Kristel Milis en projectcoördinator Dorien Van den Bulck getuigen over de werking van deze unieke Zorgzame Buurt: “samenwerking tussen welzijns- en zorgpartners biedt nieuwe mogelijkheden voor de buurt“.

Inzetten op doorverwijskaarten in je buurt draagt bij tot het opsporen van ongedetecteerde zorgnoden en het versterken van samenwerkingsverbanden. Om de Zorgzame Buurten hierin te ondersteunen, organiseerden enkele coaches intervisies rond signaleren en doorverwijzen. Buurten uit dezelfde regio wisselden er ervaringen uit en medewerkers van SAAMO gaven advies vanuit de praktijk. Rubie Derutter en Linde Vande Woestyne zijn opbouwwerkers bij SAAMO West-Vlaanderen en deelden hun expertise rond doorverwijskaarten: “Eén praktische vraag kan veel invloed hebben en de cohesie tussen buren versterken.”

Ilse Vandessel is coördinator van Zorgzame Buurt ‘Pittig Buurten’ in Heist-op-den-Berg. De buurt is ingebed in een woonzorgcentrum, waar vanaf februari vier eerstelijnspsychologen actief zijn. Maarten Geens is klinisch psycholoog en zal zich focussen op de doelgroep ouderen: “wanneer eerstelijnspsychologen in de buurt participeren zullen mensen sneller die stap durven zetten.”

Op 1 oktober dienden alle Zorgzame Buurten een buurtanalyse en veranderingstheorie in. Deze infographic laat zien op welke manieren de 133 projecten hun buurtbewoners dynamisch betrokken. 

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) kijkt naar Vlaanderen voor expertise rond Zorgzame Buurten. Projectcoördinator Isabelle Van Vreckem stelde het beleid rond Zorgzame Buurten voor op het Regions for Health Network van de WHO.

Pagina's

Zorgzame Buurten op agenda internationale conferentie rond geïntegreerde zorg

Van 22 tot 24 mei 2023 ging de 23e International Conference on Integrated Care (ICIC) door in Antwerpen. Dit evenement brengt beleidsmedewerkers, welzijns- en zorgprofessionals en experten van kennisinstellingen uit de hele wereld samen om kennis en inzichten te delen over geïntegreerde zorg.

Ook Zorgzame Buurten kwam aan bod tijdens de plenaire sessie en een workshop over de sleutelaspecten van Zorgzame Buurten.

Recto/ Verso is een blad dat wordt uitgegeven door de Vereniging voor Social Profit Ondernemingen (Verso). In hun recentste uitgave komt Mario Vanhaeren aan het woord.

Als directeur van Oostrem vzw, een voorziening voor personen met een beperking, trekt hij de Zorgzame Buurt ‘Samen thuis in het Molenveld’ uit Herent.

Zorgzame buurten; model voor de zorg van de toekomst

Professor Liesbeth De Donder (VUB) sprak met ZorgSaamWonen, het Nederlands platform dat wonen, zorg en welzijn verbindt, over haar expertise rond buurtgerichte zorg. In het artikel raakt prof. De Donder belangrijke thema’s aan, waaronder: lokaal samenwerken, signaleren van behoeften en talenten, en verduurzaming.

https://www.zorgsaamwonen.nl/artikel/zorgzame-buurten-model-voor-de-zorg...

Pagina's