9:30 - 10:45 uur: Introductie

  • Karine Moykens (secretaris-generaal van het Departement Zorg): introductie
  • Video 'Een blik op Zorgzame Buurten'
  • Ann Clé & Elise Gabriels (Koning Boudewijnstichting) en Manon Steurs & Monica Wouters (Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin): beleidsaanbevelingen en ervaringen van het ondersteuningsaanbod

11:15 - 12.15 uur: Break-out sessie voormiddag

Welke rol neemt een lokaal bestuur op in zorgzame buurten?

Sprekers: Dany Dewulf | Els Kuppens | Jana Gorissen | Rudi Bloemen

Meer info

Drie pioniers schetsen vanuit de vele praktijken in Vlaanderen de rol van een lokaal bestuur, om samen met buurtbewoners en partnerorganisaties zorgzame buurten tot stand te brengen.  Zorgzame buurten zijn immers een essentieel onderdeel van een sterk lokaal sociaal beleid. Acht bouwstenen helpen om inhoud te geven aan visie en aanpak voor zorg en ondersteuning. Een gemeente of stad werkt op maat van de buurt, nabij de inwoners. We stofferen met een sterk praktijkvoorbeeld.

 

#dahadikeffenodig: mantelzorg en zorgzame buurten

Sprekers: Karel Hermans | Pascale Sibiet | Jordy Spyt | Sandra Van de Velde

Meer info

Deze workshop biedt een kader over wat jij, als zorgprofessional, lokaal bestuur of eerstelijnszone kan betekenen voor mantelzorgers. In deze interactieve workshop bespreken we samen de uitdagingen voor mantelzorgers, zoals je die in jouw sector of organisatie ervaart. Je krijgt een algemeen zicht op de inhoud en uitvoering van het Vlaams Mantelzorgplan en concrete tips en adviezen uit de projecten van het plan. Een aantal Zorgzame Buurten projecten lichten toe hoe zij mantelzorgers hebben bereikt en ondersteund en geven hun geleerde lessen mee. Je gaat dus vol inspiratie en concrete handvaten terug naar huis: ook dat is #dahadikeffenodig.

12:15 - 13:45 uur: Middagpauze

13:45 - 14.45 uur: Break-out sessie namiddag

De zorgraad in de zorgzame buurt

Sprekers: Thomas Boeckx | Lie Verrijsen | Dorrit Moortgat | Ellen Ramon

Meer info

In een zorgzame buurt staat een kwaliteitsvol leven van de burger in diens vertrouwde omgeving centraal. Zelfbeschikkingsrecht, maar ook het verbinden van formele en informele zorg en intersectoraal samenwerken zijn daarbij cruciaal. De zorgzame buurt past daarmee uitstekend binnen het bredere plaatje van de hervormde eerstelijnszorg, ook o.a. gestoeld op deze drie elementen.

De zorgraden, waarin zorg, welzijn en lokale besturen samen populatiegerichte interventies ontwikkelen, kunnen dan een belangrijk platform zijn om zorgzame buurten te ondersteunen en omgekeerd. Doorheen de projecten hebben we gezien hoe heel wat zorgraden en projecten naar elkaar toegroeiden en de onderlinge wisselwerking als een verrijking zien.

In deze workshop maken we de balans op, en nemen we de rol van de zorgraad binnen een zorgzame buurt onder de loep. Het departement Zorg schetst het kader, waarna de zorgraden van ELZ Westhoek en ELZ BruZEL toelichten hoe ze elk op hun eigen manier met het thema aan de slag gaan. VIVEL sluit af met wat geleerde lessen doorheen de projectjaren, en wat dit betekent voor hun ondersteuning van de eerstelijn in de toekomst. 

Plaats maken voor eenzaamheid

SprekersLeen Heylen | Liesbeth De Donder | Lise Switsers | Wouter Schepers | Dorien Gryp | Freya Hausserman

Meer info

Werken aan zorgzame buurten kan op vele fronten betekenisvol zijn in de aanpak en preventie van eenzaamheid. Inzetten op ontmoeting, verlies een plaats geven, toegankelijk groen in de buurt,…, het zijn slecht enkele voorbeelden uit het brede gamma van mogelijkheden. In deze sessie kom je meer te weten over hoe je eenzaamheid, letterlijk en figuurlijk, een plaats kan geven in zorgzame buurten. We delen inzichten, werkzame elementen, concrete praktijkervaringen en tips.

15:05 - 16:10 uur: Plenaire sessie

  • Dr Hans Kluge (Regionaal Directeur voor Europa van de Wereldgezondheidsorganisatie): videoboodschap
  • Panelgesprek

Sprekers: Mirjam Beyers | Wim Dries | Inge Verhaegen | Mario Vanhaeren | Karine Moykens 

Meer info

Het panelgesprek heeft als doel plenair te reflecteren op de beleidsaanbevelingen uit het steunpuntonderzoek. Centraal hierbij staan: de rol van de Vlaamse overheid, lokale overheden, het terrein wvg, de burger, patiënt en cliënt. We werpen een blik op de toekomt, richting continuering en verduurzaming.

  • Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: slotwoord