Introductie

Karine Moykens

Secretaris-generaal (Departement Zorg)

Ann Clé

Senior Projectcoördinator Gezondheid (Koning Boudewijnstichting)

Elise Gabriels

Projectcoördinator (Koning Boudewijnstichting)

Manon Steurs

Vakgroep Huisartsgeneeskunde en Chronische Zorg (VUB)

Monica Wouters

Expertisecentrum Zorg & Welzijn (Thomas More)

Belevingsdorp 1

Nico Martens

Opbouwwerker (SAAMO Brussel)

Liese Bruyninckx

Educatief medewerker (Samana Vlaams-Brabant & Brussel) 

Johan Desmedt

Buurtcoach (Gemeente Zoersel)

Belevingsdorp 2

Lieven Detavernier

 Sociaal architect (Mariënstede vzw)

Yentel Heylen

 Buurtregisseur (OCMW Herselt)

Sieglinde Geerts

Zorgzame Wiekevorstenaren (Zorggroep Zusters van Berlaar)

Wegwijs in zorgzame buurten: een toolbox vol ondersteunende materialen

Dr. Leen Heylen

 Onderzoeksleider Expertisecentrum Zorg & Welzijn & co-promotor van het steunpuntonderzoek (Thomas More)

Manon Steurs

Vakgroep Huisartsgeneeskunde en Chronische Zorg (VUB)

Monica Wouters

Expertisecentrum Zorg & Welzijn (Thomas More)

Welke rol neemt een lokaal bestuur op in zorgzame buurten?

Rudi Bloemen

Teamcoördinator (SAAMO Limburg)

Dany Dewulf

Stafmedewerker Inclusie en vermaatschappelijking van zorg (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw)

Jana Gorissen

Coördinator lokale dienstencentra (Gemeente Pelt)

Els Kuppens

Schepen van welzijn (Gemeente Pelt)

Levensloopbestendig wonen: een haalbare droom of utopie?

Anne Van Der Gucht

Beleidsmedewerker (Departement Zorg)

Dr. Liesbeth De Donder

Prof. SARlab (VUB)

Luc Lampaert

 Deskundige alternatieve woonvormen (Kenniscentrum Welzijn, Wonen, Zorg)

Heidi Tonnelier

Projectmedewerker (ZorgLab Aalst)

Niels Brewaeys

Expert buurtzorg (i-mens)

Rita Leys

Consulent kenniscentrum hulpmiddelen (VAPH)

Sofie Houvenaghel

Beleidsmedewerker Woonbeleid (Agentschap Wonen in Vlaanderen)

Een buurt vol ontmoetingsruimtes

Katrien Weckx

Innovatieconsulent plattelandsontwikkeling (Landelijke Gilden)

Roeland Dudal

Directeur Architecture (Workroom Brussels vzw)

Evelien Van Ootegem

Diensthoofd sociale dienst (Gemeente Zonnebeke)

Jolien Mahieu

Coördinator dagbesteding (De Lovie vzw)

#dahadikeffenodig: mantelzorg en zorgzame buurten

Karel Hermans

Coördinator Vlaams Mantelzorgplan (Vlaams Expertisepunt Mantelzorg - Vlaams Instituut voor de Eerste Lijn)

Pascale Sibiet

‘Jonge’ helpers in het Westerkwartier (Zorgzame Buurt Oostende)

Jordy Spyt

‘Mantelzorger, hoe gaat het nu met jou?’ (Zorgzame Buurt Deinze)

Sandra Van de Velde

Sandra Van de Velde (Liever Thuis LM)

Mentaal welbevinden in de buurt

Fatima Diouani

Coach Zorgzame Buurten

Wim Haeck

Mobiel wijkwerker GGZ

Stefan Dhondt

Hoofdmaatschappelijk werker (OCMW Gent)

Peter Dierinck

Psycholoog en kwartiermaker (Psychiatrisch centrum Gent-Sleidinge & vzw Psyche)

Belevingsdorp 3

Luc Janssens

Stafmedewerker beleid innovatie zorg (OLO-Rotonde vzw)

Yves Lambreghts

Directeur zorg en ondersteuning (OLO-Rotonde vzw)

Linda Van Campenhout

Nieuwrode, manteldorp!

Bieke Steensels

Zorgzame buurtwerker (stad Hamont-Achel)

Daniëlle Palmans

Zorgzame buurtwerker (stad Hamont-Achel)

Belevingsdorp 4

Brecht Jans

Coördinator Buurtgerichte Zorg (Dienstencentrum de Piepel Tongeren)

Sara Vansant

Buurtwerker Westveld wijk

Niels Brewaeys

Expert Buurtzorg (i-mens)

De zorgraad in de zorgzame buurt

Thomas Boeckx

Team Eerste Lijn (Departement Zorg)

Lie Verrijssen

Stafmedewerker (VIVEL)

Dorrit Moortgat

Coördinerend stafmedewerker (Eerstelijnszone BruZEL)

Ellen Ramon

Projectmedewerker (Eerstelijnszone Westhoek)

Gezonde publieke ruimte op mensenmaat

Luc Lipkens

Senior stafmedewerker Bewegen (Vlaams Instituut Gezond Leven)

Bram Dewolfs

Directeur & Co-Curator TRACK (Urban Foxes)

Ragnar Van Acker

Senior projectleider en Programmacoördinator Healthy & safe environments (Sweco)

Jirka De Schepper

Directeur jongerenzorg (Adem vzw)

Kinderen, jongeren en gezinnen in je zorgzame buurt

Gwendoline De Vogel

Deskundige leeftijdsvriendelijk beleid en proefproject zorgzame buurten (Stad Sint-Niklaas)

Ilse Van Dessel

Centrumleider (LDC De Pit)

Katleen Govaert

Beleidsmedewerker (Opgroeien)

Kato Van Der Gucht

Jeugdwerker (JOS vzw)

Veerle Lambot

Projectcoördinator Buurtgerichte netwerken (OverKop)

Veerle Nys

Directie (WZH Ten Kerselaere)

Plaats maken voor eenzaamheid

Dorien Gryp

Expertisecentrum Zorg & Welzijn (Thomas More)

Freya Hausserman

SARlab (VUB)

Dr. Liesbeth De Donder

Prof. SARlab (VUB)

Dr. Lise Switsers

Expertisecentrum Zorg & Welzijn (Thomas More)

Wouter Schepers

HIVA (KU Leuven)

Lien Zutterman

Adjunct diensthoofd Dienst Welzijn - Welzijnsprojecten (Gemeente Knokke-Heist)

Sociaal kapitaal in de buurt

An Martens

Coach Zorgzame Buurten

Geertrui Vandelanotte

Inhoudelijk medewerker (BurgersAanZet)

Jo Sels

Directie Buurtzorg (De Geburen) & directie Woonzorgcentra (Heilig Hart Nijlen en Sint-Jozef Kessel)

Peter Maes

Buurtzorgregisseur (Stad Lommel)

Plenaire sessie

Dr. Hans Kluge

Regionaal Directeur Europa (Wereldgezondheidsorganisatie)

Inge Verhaegen

Coach zorgzame buurten en coördinator van Resokit (Odisee)

Mirjam Beyers

Algemeen medewerker (BurgersAanZet)

Mario Vanhaeren

Algemeen directeur (Oostrem vzw)

Wim Dries

Voorzitter (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw)

Karine Moykens

Secretaris-generaal (Departement Zorg)

De Vlaamse Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin