Op 22 april 2024 gaat het Symposium Zorgzame Buurten door in The Egg in Brussel. 

Het symposium kreeg de voorbije maanden vorm door de input, ideeën en bemerkingen van de 132 Zorgzame Buurten, stakeholders, experten en de leden van het Consortium Zorgzame Buurten. 

Meer dan 70 mensen staan klaar om hun expertise, ervaringen en bevindingen met jou te delen. 

Waarom dit symposium? 

Op dit symposium brengen we graag de resultaten van het wetenschappelijk onderzoek en van twee jaar ervaringen vanuit de ondersteuning van de Zorgzame Buurten naar buiten. 

We willen je informeren en inspireren. Daarom combineren we de informatie en inzichten vanuit onderzoeks- en expertisecentra met de rechtstreekse terreinkennis van lokale besturen en zorgorganisaties, die zelf elke dag meewerken aan hun Zorgzame Buurt. Wat zijn de laatste inzichten op het vlak van eenzaamheid? Hoe kunnen we mantelzorgers beter ondersteunen? Wat is nu de rol van een lokaal bestuur in een Zorgzame Buurt? En wat kan de zorgraad doen?  

We kijken over het muurtje en leggen linken tussen de verschillende zorgsectoren, maar ook met Omgeving en Wonen. 

We blikken, samen met beleidsmakers en terreinkenners vooruit: waar willen we naartoe met Zorgzame Buurten? Hoe kunnen we, vanuit de verschillende perspectieven en rollen, verder werk maken van Zorgzame Buurten, op weg naar een betere levenskwaliteit, voor iedereen? 

Het symposium biedt:

Een kick-off door secretaris-generaal van het Departement Zorg, Karine Moykens.

Een wrap-up van de bevindingen van twee jaar onderzoek en twee jaar ervaringen van de coaches en het consortium Zorgzame Buurten. 

De keuze uit 14 break-outs met onder meer: belevingsdorpen waarin je kennis kan maken met enkele Zorgzame Buurten, beleidssessies rond diverse thema’s, kring- en panelgesprekken met onderzoekers, beleidsmakers, professionals en Zorgzame Buurten. 

Een panelgesprek waarin we vooruit blikken naar de toekomst van dit beleid. 

Verrijkende infopunten waar je met die extra vragen terecht kan. 

Netwerkmomenten waarop 900 mensen elkaar kunnen ontmoeten en inspireren.