Indiener

Lokaal bestuur Wielsbeke

Buurt

Wielsbeke (West-Vlaanderen)

Korte omschrijving van het project

Vanuit de nauwe samenwerking tussen Huis van het Kind, de gemeentelijke vrijetijdsdiensten en het Sociaal Huis (dienst ouderenzorg) willen we, i.s.m. verenigingen, vrijwilligers & zorgprofessionals, een Zorgzaam Wielsbeke creëren waar het aangenaam wonen en leven is, waar er ruimte is voor ontmoeting en waar mensen zorg dragen voor elkaar. Maatschappelijke tendensen en signalen van veldwerkers nopen ons tot die beleidsbeslissing.

Ontmoeting creëren tussen buurtbewoners, met als doel sociale cohesie te versterken, staat voorop. We willen ondersteuningsnoden van buurtbewoners vroegtijdig detecteren en hen maximaal toeleiden naar het zorg-, hulpverlenings- en activiteitenaanbod, dit door outreachend te werken. Last but not least willen we burenhulp stimuleren. Om deze projectdoelen te realiseren, rollen we een 4-tal acties uit, i.c. mobiele straatrondes met bakfiets; het laten rondreizen van babbelbanken in verschillende wijken, het aanstellen van buurtambassadeurs en de sensibiliseringscampagne ‘Wielsbeke helpt’.

Contactgegevens

Lien Moerman
Deskundige gezin

Jolien Gevaert
Centrumleider Lokaal Dienstencentrum Ter Lembeek

zorgzaam@wielsbeke.be