Indiener

Stad Sint-Truiden

Buurt

Buurt Centrum, Sint-Truiden (Limburg)

Korte omschrijving van het project

Vanuit het team sociale zaken van de stad Sint-Truiden wordt de methodiek buurtgerichte zorg uitgerold in de buurt het ‘centrum’. De meerjarenplanning van onze stadsorganisatie zet sterk in op burgerparticipatie, verbinding en zorg. De individualisering is nog sterker aanwezig in het centrum dan in onze (kerk)dorpen. Door de nabijheid van onder andere een opvangcentrum voor vluchtelingen van Fedasil (niet gelegen in de buurt zelf) en een groot psychiatrisch ziekenhuis liggen er heel wat uitdagingen. Er zijn reeds heel wat organisaties/verenigingen actief die samen met de bewoners een antwoord trachten te bieden op deze uitdagingen.

Door de grote verscheidenheid aan diensten is het voor inwoners echter niet altijd evident om de juiste zorg te vinden. Daarom willen we ons vooral focussen op ‘de juiste zorg’ bij ‘de juiste inwoner’  en diensten nog meer laten samenwerken. Verder willen we inzetten op verbinding tussen inwoners met de nodige aandacht voor de verschillende doelgroepen (personen met een migratieachtergrond, ouderen, kwetsbaren, jongeren,….). Vrijwillige inzet van onze inwoners en het stimuleren hiervan is essentieel in het doorlopen van dit proces.

Binnen dit project willen we dan ook de focus leggen op het versterken van informele en de formele netwerken. Het is ook belangrijk dat we een koppeling kunnen maken tussen beide. Door het ‘kleine helpen’ kunnen (deels) ondersteuningsnoden opgevangen worden door de buurt. De professionele hulp en zorg moeten ook samenwerken op maat van de buurt. Ook het proactief opsporen van zorgnoden en het toeleiden naar de juiste diensten is hier een belangrijk gegeven zowel vanuit het informeel als het formele netwerk.