Indiener

Gemeentebestuur Herk-de-Stad

Buurt

Deelgemeente Schulen, Herk-de-Stad (Limburg) 

Korte omschrijving van het project

Sinds 2020 zet het lokaal bestuur Herk-de-Stad in op de ontwikkeling van een laagdrempelige, toegankelijke en brede buurtgerichte zorg (actie 1.5.5. uit het meerjarenplan 20-25). De buurten zijn gedefinieerd op het niveau van de vijf deelgemeenten. Jaarlijks wordt één buurt/deelgemeente behandeld. Het is een gemeenschappelijk initiatief van de afdelingen Welzijn en Vrije tijd.

Er wordt gewerkt a.d.h.v. de methodiek buurtgerichte zorg van Rimo, die een samenhangende en buurtgerichte aanpak van wonen, leefomgeving, zorg en welzijn nastreeft. We willen de externe begeleiding en expertise verder verfijnen en verdiepen vanuit de vaststelling dat de ontwikkeling van zorgzame buurten een erg intensief proces is, dat in feite nooit stopt.

Contactgegevens

Marlies Vanroye
Centrumleider dienstencentrum De Cirkel Herk-de-Stad
marlies.vanroye@herk-de-stad.be