Indiener

OCMW Kalmthout

Buurt

Achterbroek, Kalmthout (Antwerpen)

Korte omschrijving van het project

Zorgzaam Achterbroek is een proeftuin waar een netwerk van partners (professioneel of met een sterke lokale verankering, o.a. lokaal bestuur Kalmthout, Hummus/Ghoesting BV, Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie vzw, Zorgraad van de Eerstelijnszone Noorderkempen, Logo, Katholieke Bond Gepensioneerden (KBG), Coda, Ferm, Dorpsraad Achterbroek vzw) experimenteerruimte krijgt om, met bijzondere aandacht voor mensen met risico op sociale kwetsbaarheid, vanuit bestaande buurtwerkingen een meer zorgzame houding te ontwikkelen, de sociale samenhang binnen de buurt versterkt wordt, het mentaal welbevinden verhoogt, het risico op eenzaamheid afneemt en iedereen de gepaste zorg en ondersteuning krijgt.

Om die doelstelling te bereiken, omvat de proeftuin volgende elementen: het faciliteren van intergenerationele ontmoeting, het inzetten op het inclusieve ‘kleine helpen’ met aandacht voor noden- en talentendetectie, het verbinden van formele en informele zorg, het versterken van sociaal gewaardeerde rollen en het inzetten op de bereikbaarheid van de dienstverlening. Deze elementen krijgen vorm binnen volgende acties: de lokale uitrol van de methodiek van Zorgzame Straten, de implementatie van doorverwijs- en talentenkaartjes, de verdere opbouw van een nieuw dorpshuis als ankerpunt binnen Zorgzaam Achterbroek, met o.a. de ontwikkeling van een antennepunt van het lokaal dienstencentrum.

Contactgegevens

Fredelinde Rossaert
Coördinator buurtgerichte zorg
buurtlink@kalmthout.be