Indiener

WCZ Exalta Sint-Vincentius

Buurt

Deelgemeente Zaffelare, Lochristi (Oost-Vlaanderen)

Korte omschrijving van het project

Zaffelare, een landelijke deelgemeente van Lochristi, heeft een hoog aantal alleenstaande ouderen én een toenemende jongere bevolking. Eenzaamheid komt in alle gesprekken aan bod. De site in het dorp met de school, het WZC en de sporthal vormen een sterke troef. Een bestaande samenwerking tussen verenigingen en het WZC behoudt de banden tussen bewoners en buurt.

Toekomstgericht willen we van deze site, met het WZC en ruime tuin ,een ontmoetingsplaats maken voor Zaffelare. Een plaats waar ouderen graag zijn, waar intergenerationeel kan ingespeeld worden op noden, waar we samen zorg dragen voor elkaar. Het opstarten van een buurtbabbel en sleutelfiguren in een wijk om eenzaamheid te doorbreken én het kleine helpen te versterken.

Een antennepunt van het lokaal dienstencentrum ’t Fazantenhof Lochristi in het WZC wordt een plaats voor ontmoeting, vorming, informatie en ondersteuning. We willen jongeren, actieve volwassenen en ouderen samenbrengen door de opstart van een tuinproject (moestuin, oogst, ontspanning,…). We creëren ontmoetingsplekken samen met het lokale verenigingsleven. Een buurtgericht overleg  met alle zorg- en welzijnsactoren  draagt bij tot het elkaar leren kennen, signalen uit de buurt opnemen en samen antwoorden vinden op uitdagingen de zich stellen.

Contactgegevens

Hilde Van Hecke
Regiodirecteur WZC Exalta Sint-Vincentius
hilde.vanhecke@exalta.be