Indiener

OCMW Willebroek

Buurt

Willebroek-Noord, -Zuid, en -Centrum (Antwerpen)

Korte omschrijving van het project

De afgebakende buurt voor het project: “Iedereen verbonden, da’s Willebroek” is: Willebroek-Noord, Willebroek-Centrum en Willebroek-Zuid. De kernpartners die dit project zullen trekken, zijn Lokaal Dienstencentrum De Wilg, het Welzijnsloket en de dienst Samenleven van de gemeente Willebroek én Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie vzw. Volkshuisvesting Willebroek (sociale huisvestingsmaatschappij),  Wijkgezondheidscentrum De Wille, de sociale dienst van het OCMW, Woonzorgcentrum Ten Weldebrouc en de dienst thuiszorg van OCMW Willebroek willen ook hun schouders onder het project zetten.

De kern van ons project is: meer en sterkere sociale netwerken voor burgers, meer contacten tussen buurtbewoners, meer sociale bescherming en meer samenwerking en afstemming tussen diensten opdat er een sterker en kwalitatiever antwoord komt op de welzijns- en zorgnoden van buurtbewoners.

Contactgegevens

Sandra van der Linden
Centrumleider
sandra.vanderlinden@willebroek.be