Indiener

AAA Care 

Buurt

Velm, Sint-Truiden (Limburg)

Korte omschrijving van het project

In buurten waar op een geconcentreerde plaats zorg aangeboden wordt, merk je een aantal zaken, die je niet ziet in andere buurten:

  • Het aantal ouderen, personen met een beperking, enz. in die buurt ligt vaak (significant) hoger, zeker bij grote voorzieningen.
  • Er is een grote instroom van mensen die uit andere regio’s afkomstig zijn en geen gedeelde geschiedenis hebben opgebouwd met de mensen uit de buurt, en dit geldt ook vaak voor familie en vrienden.
  • Er zijn vaak 2 aparte werelden, hoewel er echt wel gezocht wordt naar linken met de buurt door bv. de brasserie, het zwembad en andere ruimtes open te stellen voor de buurt, een opendeurdag, en omgekeerd door bv. ene buurtcomité dat een cadeautje maakt voor de bewoners enz.

Tegelijk voel je zowel bij de mensen uit de ruime omgeving als bij de bewoners van een setting interesse in meer toenadering, uitwisseling en verbinding.  Beiden zien er winst in, maar hier beweging in krijgen is niet evident. Vanuit deze vaststelling wil Triamant, de gemeente Sint-Truiden, de ELZ, Logo Limburg, Landelijke Gilden,… en Lus vzw samen met de buurtbewoners en de bewoners van Triamant de uitdaging aangaan om van die 2 aparte werelden één zorgzame buurt te maken.

Contactgegevens

Sofie Peeters
Leefpromotor en vrijwilligerscoördinator
sofie.peeters@triamant.be