Indiener

Eerstelijnszone Westkust & Polder vzw

Buurt

Veurne-Centrum en Veurne Zuidrand (West-Vlaanderen)

Korte omschrijving van het project

Het uiterste westen van Vlaanderen lijkt een vredige streek. De oppervlakkige rust verbergt echter veel sociaal leed. Veel mensen leven geïsoleerd. De gevoelens van onwelzijn vertalen zich in hoge zelfmoordcijfers, overconsumptie van antidepressiva en te veel heropnames op de PAAZ (psychiatrische afdeling algemeen ziekenhuis). Met het project Veerkrachtige buurt werken we aan het herstellen van het sociale weefsel, zodat psychische problemen zichtbaar mogen worden, de toeleiding naar professionele hulp verbetert, maar ook de onderlinge solidariteit en draagkracht binnen de buurt leidt tot een hoger welbevinden. We starten onze werking in de wijken Veurne-Centrum en Veurne-Zuidrand, om later uit te breiden naar het hele gebied van de Eerstelijnszone.

Als Eerstelijnszone zijn we een groot en breed netwerk in de eerstelijnszorg. We werken daarbij ook samen met een groot aantal sterke lokale partners. Naast de beleidsdomeinen welzijn en zorg streven wij ernaar om ook de overige determinanten zoals wonen, socio-economische, cultuur,… mee op te nemen in dit verhaal.

Website

www.veerpunt.be

Contactgegevens

Birgit Hendrikx
Coördinator
Birgit.hendrikx@eerstelijnzonewestkustpolder.be