Indiener

OCMW Grobbendonk

Buurt

Deelgemeente Bouwel, Grobbendonk (Antwerpen) 

Korte omschrijving van het project

De twee tulpen is een bottom up-project: vanuit een outreachende aanpak, bestaande uit 200 huisbezoeken, een schriftelijke bevraging van de doelgroepen en ludieke sensibiliseringscampagnes willen we de inwoners van Bouwel betrekken bij de eerste zorgzame buurt in Grobbendonk. We willen de mensen in de buurt leren kennen en hen bijstaan in hun individuele en collectieve noden.

De vergrijzing in Bouwel is zeer opvallend, de inwoners geven zelf aan dat hierdoor nieuwe noden ontstaan, vandaag starten met de opbouw van een zorgzame buurt is het antwoord op deze uitdaging.

Kort samengevat willen we daarom de inwoners van Bouwel van A tot Z betrekken bij de invulling en de uitbating van een nieuwe ontmoetingsplek om zo een aanbod over de generaties heen te creëren die aansluit bij de (zorg)noden van de inwoners uit de buurt en waarbij het lokaal bestuur er écht in slaagt om dicht bij alle inwoners te staan.  We vertrekken niet vanuit de traditionele aanpak van een aanbodgestuurd lokaal dienstencentrum (LDC) maar zullen vraaggestuurd werken. Het is een ontmoetingsplek voor en door de buurt uitgebouwd, met nieuwe vrijwilligers en buurtambassadeurs.

We beogen om vereenzaming en sociale uitsluiting tegen te gaan. Voor Grobbendonk is dit de start voor het creëren van zorgzame buurten. De twee tulpen is de symbolische titel voor het project waarbij de ene tulp symbool staat voor het individu en de bloemblaadjes rondom het individu de verschillende zorgnoden bevatten (cf. concentrische cirkels), de tweede tulp is het lokaal dienstencentrum dat met zijn netwerk een antwoord geeft op die verschillende zorgnoden van het individu. In de tuin van het lokaal dienstencentrum zullen ook regelmatig tulpen te bewonderen zijn.

Contactgegevens

Hilde Witvrouwen
Dienstencentrumleider
hilde.witvrouwen@grobbendonk.be