Indiener

Stad Gent

Buurt

Nieuw Gent – UZ, Gent (Oost-Vlaanderen)

Korte omschrijving van het project

Binnen dit project zullen veldwerkers van verschillende organisaties buurtwerk Nieuw Gent – Steenakker (focus op sociale cohesie), WoninGent (focus op wonen) en het lokaal dienstencentrum De Regenboog (focus op welzijn) – deze 3 organisaties zijn de “driepikkel” van het project. De driepikkel zal huisbezoeken afleggen bij alle bewoners van een sociale hoogbouwblok. Dit om kennis te maken met de bewoners en om zicht te krijgen op noden die zich binnen de domeinen van deze driepikkel voor doen. Door de samenwerking tussen driepikkel-partners is er een diverse afvaardiging van het professionele werkveld in de buurt. Een afvaardiging die zeer goed op de hoogte is van de sociale kaart van de buurt.

Tijdens de periode dat er koffiemomenten georganiseerd worden en huisbezoeken afgelegd worden zullen de bewoners met regelmaat worden samengebracht om de sociale cohesie te bevorderen. Bewoners worden via bvb. service design bevraagd over wat ze willen organiseren en georganiseerd willen zien worden in hun gebouw en in hun buurt. Op deze manier willen de bewoners dichter bij elkaar en bij de hulpverlening brengen zodat zowel burenhulp als professionele hulp terecht komt bij de bewoners die er nu geen gebruik van maken.

Individuele noden die gedetecteerd worden zullen worden doorgestuurd naar de gepaste dienstverlening,  collectieve noden die gedetecteerd worden tijdens de huisbezoeken kunnen besproken worden op een wijkactieteam (buurtoverleg waar alle wijkpartners op aanwezig zijn).