Indiener

Gemeente Nazareth

Buurt

Eke-Landuit, Nazareth (Oost-Vlaanderen)

Korte omschrijving van het project

Vanuit ’t Schoolke van Landuyt willen we ontmoeting en zorg verbinden in de buurt.  Daarmee komen we tegemoet aan de noden die aanwezig zijn in de buurt Eke-Landuit. De N60 sluit deze buurt letterlijk af van voorzieningen. Vooral ouderen in de buurt dreigen te vereenzamen en afgesneden te worden van basisdiensten. 

‘We’, dat zijn de vrijwilligers die het voormalig wijkschooltje beheren, de actieve leden van de Ouderenraad, de gemeente Nazareth en Ferm. Samen vormen we ’t Schoolke om tot belangrijke schakel in de zorgzame buurt. Het is de plek waar we o.a. pluscafés gaan organiseren, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en waar er outreachend gewerkt wordt door professionals uit zorg en welzijn. In combinatie met het digitaal platform van Give-a-day willen we het buurtschap in Eke-Landuit vernieuwen. Via doorverwijskaartjes en outreachend werken verbinden we professionals en buurtbewoners om zo samen zorg te dragen in en voor de buurt.

Contactpersoon 

Steven Van de Velde
Algemeen directeur
steven.vandevelde@nazareth.be