Waarvoor dient dit formulier?
Met dit formulier kan je een projectsubsidie “Zorgzame Buurten” aanvragen.

Waar kan je terecht voor meer informatie over dit formulier?
Om dit formulier correct in te vullen, neem je best de projectoproep en het inspiratiekader aandachtig door.  Alle noodzakelijke documenten kan je raadplegen op de website www.zorgzamebuurten.be.

Hoe dien je je aanvraag in?
Je dient een projectaanvraag in door dit aanvraagformulier in te dienen samen met vier bijlagen:

  • buurtprofiel (je beslist zelf of je het formulier met richtvragen daarvoor gebruikt)
  • Ingevuld formulier “begroting projecten zorgzame buurten”
  • Ingevuld formulier “netwerksamenstelling”
  • Ingevuld formulier "handtekening"

Je doet dit voor maandag 8 november 2021 om 9.00 uur.

Opgelet: je kan onderstaand formulier met invulvelden niet opslaan om er later verder aan te werken. Je vult alles in 1 keer in en via de knop indienen onderaan wordt je aanvraag naar het Departement WVG gestuurd.

Het is daarom aangewezen om eerst het voorbereidend document te gebruiken, en van daaruit je tekst te kopiëren naar de invulvelden. Je voorbereiding moet je niet indienen. 

Wat gebeurt er met deze aanvraag?
De gegevens die u hieronder invult worden gebruikt om de verschillende projecten te beoordelen. Indien uw project geselecteerd wordt dan bezorgen we deze gegevens aan het consortium dat zorgt voor de ondersteuning van de projecten en aan het steunpunt WVG.

Gegevens van de indiener
Eén organisatie dient het project in. Een belangrijke voorwaarde om een project in te dienen, is de samenwerking met een netwerk van verschillende partners. De samenstelling van dat netwerk dien je als bijlage in.
Contactpersoon
Vul hier de gegevens in van de persoon die we vanuit het Departement WVG mogen contacteren over dit project. Indien uw project geselecteerd wordt, bezorgen we deze gegevens ook aan het consortium dat de projecten zal ondersteunen en aan het Steunpunt WVG dat een wetenschappelijk onderzoek zal uitvoeren rond zorgzame buurten.)
Gegevens project
Beoordelingscriteria
Buurtprofiel en verantwoording van de keuze van de buurt vanuit het lokaal sociaal beleid
Tip: Pagina 16 van het inspiratiekader en het ondersteuningspakket zorgzame buurtanalyse van Vonk3 en P.PUL kunnen hierbij een hulp zijn. Antwoord per deelvraag in maximum 15 lijnen.
Eerste veranderingstheorie als fundament voor zelfevaluatie en impactmeting
Leg hier de link met het buurtprofiel. Betrek de buurt en het netwerk bij het bepalen van de noden én bij het nemen van de beslissing op welke noden wordt ingezet. Tip: in de projectoproep vind je een link naar een filmpje dat een goed beeld geeft van een veranderingstheorie. Antwoord per deelvraag in maximum 15 lijnen.
Samenwerking in een netwerk
Als indiener dien je een projectaanvraag in samen met een netwerk van partners. Een lokaal bestuur is altijd een netwerkpartner. We raden aan om ook de zorgraad van de eerstelijnszone te betrekken in het netwerk. De samenstelling van je netwerk is afgestemd op de problemen, noden waarop je prioritair wil inzetten.
Stel een stakeholderanalyse op: welke stakeholders wil je op welke manier betrekken?
We voorzien 4 categorieën. De stakeholders in de 3e en 4e categorie worden het nauwst betrokken; neem hen op in je netwerk.
Participatieve aanpak
Participatie van de buurt is cruciaal in een zorgzame buurtproject; het is één van de drie inhoudelijke luiken van een zorgzame buurt. De buurt is “eigenaar” van de zorgzame buurt. Zet in op de krachten en talenten in een buurt; de tweede bouwsteen op pagina 12 van de leidraad in het inspiratiekader.
Realistische begroting en verduurzaming
Vul het formulier “begroting projecten zorgzame buurten” in, als bijlage bij deze aanvraag. Lees punt 5.5. goed door in de projectoproep. Er is een verplichte cofinanciering voor eenzelfde bedrag als de aangevraagde subsidie. De subsidie kan besteed worden aan personeels- en/of werkingskosten.
Bijkomende informatie
Bijlagen
Vergeet niet om de volgende bijlagen samen met dit aanvraagformulier in te dienen. Gebruik de knop "bestand kiezen". Vergeet daarna niet op de knop "uploaden" te klikken.