Indiener

WZH Ten Kerselaere/LDC De Pit 

Buurt

Deelgemeente Hallaar, Heist-op-den-berg (Antwerpen) 

Korte omschrijving van het project

We verwachten van de verschillende partners in onze projectgroep dat ze een duurzame inzet laten zien en elkaar ondersteunen en samenwerken. (mantelzorgers, buren, lokale handelaars, lokaal bestuur, verenigingen,…). Om een goed draagvlak te creëren is het belangrijk om in te zetten op partnerschappen en samenwerking tussen alle relevante actoren en sectoren in buurtgerichte zorg om hulp- en dienstverlening goed op elkaar af te stemmen. 

Op microniveau starten we een buurtnetwerk. Door “elkaar beter te leren kennen” zullen zorgnoden sneller naar de oppervlakte komen en sneller gedetecteerd worden zodat deze in kaart gebracht kunnen worden.

Op mesoniveau halen we de bruggen tussen de verschillende partners neer. Door een goede samenwerking kan er sneller worden doorverwezen naar de nodige zorgondersteuning. Op deze manier verbeteren we de levenskwaliteit van kwetsbare personen in de thuiszorg.

Op macroniveau willen we de buurtwerking verankeren in de deelgemeente Hallaar en eventueel uitrollen naar de nabijgelegen buurten bv: Itegem en Heist-op-den-Berg centrum en omgeving Station.