Outreachend werken is een methode om het bestaande zorgaanbod beter te doen aansluiten op geïsoleerde doelgroepen. Het uitgangspunt van outreachend werken is om zelf de eerste stap te zetten naar de leefwereld van de kwetsbare doelgroepen.