Indiener

i-Mens

Buurt

Karreveldwijk, Sint-Jans-Molenbeek, Brussel

Korte beschrijving van het project

Connection Karreveld is een netwerk van organisaties en instanties die hun dienstverlening en ervaringen aan elkaar koppelen, op maat van de buurt Karreveld in Sint-Jans-Molenbeek. Ons uitgangspunt: iedereen heeft wel eens hulp nodig, maar kan ook anderen helpen. Hulp in een zorgzame buurt is wederkerig, participatief en inclusief. Connection Karreveld staat voor (1) een sterk partnerschap tussen informele en formele hulp, en informele hulp onderling en (2) een krachtenbundeling van een fysiek begeleid burenhulpnetwerk en digitale burenhulp.

Met ons project dragen we bij tot de sociale cohesie in de wijk, gaan we eenzaamheid en sociaal isolement tegen, bestrijden we de gezondheidsongelijkheid en zorgen we ervoor dat mensen, ongeacht hun leeftijd of hulp- en zorgvraag, comfortabel in hun huis of vertrouwde omgeving kunnen (blijven) wonen. Een persoon met een zorg- en ondersteuningsnood moet maar één keer zijn hulpvraag stellen en krijgt dan op het juiste moment de juiste hulp.

Contactgegevens

Niels Brewaeys
expert buurtzorg i-mens

Niels.Brewaeys@i-mens.be