Indiener

Huis van Welzijn Harelbeke

Buurt

Wijk Zandberg, Harelbeke (West-Vlaanderen)

Korte omschrijving van het project

Huis van Welzijn en Zorgbedrijf Harelbeke ervaren een veranderde hulp- en zorgvraag bij hun doelgroep.  Hulp- en zorgverlening dient dichtbij, in de leefomgeving van cliënten georganiseerd te worden, problematieken zijn vaker verdoken en complexer van aard.  Er is een gedeelde nood aan een aangepaste aanpak en methodiek. 

Beide organisaties willen de krachten bundelen in het zoeken naar een passend antwoord om aan de veranderende noden en behoeften van onze Harelbeekse burgers te beantwoorden.  Het project Hallo Buurt! wil een mobiele, outreachende dienstverlening uitwerken die de buurt in trekt en mensen in hun eigen leefomgeving aanspreekt en aantrekt.  Samen met andere (zorg)partners (Samenlevingsopbouw, mutualiteiten) willen we een netwerk uitbouwen om het aanbod van professionele diensten breder bekend te maken en de toegang tot dit aanbod te vergroten.  Door middel van een buurtmobiel (bestelwagen) ingericht als ‘zorgwinkel’ willen we ons aanbod tot bij de mensen brengen. 

Daarnaast willen we inzetten op het stimuleren van de buurt zelf tot informele zorg via kleine acties,  om zo het ‘kleine helpen’ in de wijk te realiseren.

Contactgegevens

Sofie Duvillier
Beleidsmedewerker Sociaal Beleid en Dienstverlening Huis van Welzijn 
sofie.duvillier@welzijnharelbeke.be