Indiener

Stad en OCMW Sint-Niklaas 

Buurt

Gazometerwijk, Sint-Niklaas (Oost-Vlaanderen)

Korte omschrijving van het project

Het project draait om drie centrale pijlers. Het start met een participatief traject met de buurtbewoners om de noden lokaal in kaart te brengen, via verschillende methodieken (online en papieren bevraging, groepsgesprekken en individuele interviews).

Ten tweede lanceren we een inclusief burenhulpsysteem waarbij buren kunnen aangeven welke hulp ze zelf zoeken en welke hulp ze zelf kunnen aanbieden, zowel online als offline toegankelijk. We willen inwoners niet herleiden tot hun kwetsbaarheid, maar ook op zoek gaan naar de talenten die ze hebben. Dit systeem is een hulpmiddel voor het versterken van de informele zorg, maar ook van de sociale cohesie in de buurt en het tegengaan van vereenzaming bij de deelnemers, we willen hierbij ook optimaal inzetten op groen ruimte.

Ten slotte voorzien we een actiegericht overleg tussen de verschillende lokale zorgpartners om in te spelen op deze noden, de formele zorg toegankelijker te maken en de onderlinge samenwerking te verbeteren.

Contactgegevens

Gwendoline De Vogel
Deskundige inclusief diversiteitsbeleid
zorgzamebuurt@sint-niklaas.be