Indiener

vzw Wintershove

Buurt

Deelgemeente Vlamertinge, Ieper (West-Vlaanderen)

Korte omschrijving van het project

Het woonzorgcentrum Wintershove wil, als spil van een zorgzame buurt, een laagdrempelige ontmoetingsplaats creëren, buiten de muren van het woonzorgcentrum, waar het ‘thuis’gevoel, warmte én geborgenheid overheersen, voor iedere (kwetsbare)(oudere) buurtbewoner.

De focus ligt er op ont-moeten, het bieden van een luisterend oor. We willen vooral een plaats creëren waar iedereen ongedwongen mag zijn wie hij / zij is, elk met zijn eigen krachten,  talenten en/of beperkingen.

We willen deze  ‘buurtvervlechting’ stimuleren door verbindende activiteiten te organiseren mét elkaar maar ook talenten/ krachten te zoeken bij de buurtbewoners om deze in te zetten voor elkaar. We willen met dit ‘kleine helpen’ een halt toe roepen aan de verdere afbrokkeling van het sociaal weefsel van de buurtbewoners en waar nodig zorgen voor toeleiding naar professionele ondersteuning/begeleiding. Het buurthuis ‘De Vonk’ wil hierbij een sturende rol opnemen om vanuit een vraaggerichte houding de informele en formele zorg maximaal op elkaar afstemmen.

Contactgegevens

Ives Verlinde
Projectcoördinator
info@wintershove.be / info@wenninckhof.be / info@buurthuisdevonk.be