Indiener

Gemeentebestuur Malle

Buurt

Dorpskern Oostmalle, Malle (Antwerpen)

Korte omschrijving van het project

Via diverse kanalen en wijkbezoeken krijgen we regelmatig signalen en verzuchtingen over de leefbaarheid van de buurt rond de site van OC De Notelaar in Oostmalle. Die signalen situeren zich zowel op het individuele niveau (oa kansarmoede, vereenzaming, onderbescherming, …) als op het buurt- of gemeenschapsniveau (oa weinig sociaal weefsel, overlast, klein vandalisme, ͙ …).

Het lokaal bestuur in Malle wil niet blind blijven voor de bestaande problemen in de wijk en vormde een divers en uitgebreid partnerschap met oa Samenlevingsopbouw, De Ideale Woning, Thomas More, Monnikenheide, … . Vanuit dat ruime partnerschap willen we intersectoraal samen met de buren werken aan de uitbouw van een zorgzame, warme en open buurt rond De Notelaar.

Daarbij willen we ontmoeting en verbinding creëren, willen we participatief werken rond leefbaarheids- en samenlevingsproblemen in de buurt en willen we pro-actief ingrijpen op mogelijke individuele kwetsbaarheden en kansarmoede. Dit doen we in nauw overleg met bewoners en vanuit een sterk participatief en outreachend perspectief.

Contactgegevens

Wendy Verheyen 
Coördinator Welzijn & Leven
wendy.verheyen@malle.be