Indiener

I-mens

Buurt

De wijk ‘Aalst Linkeroever Centrum – Binnenstad’ (Oost-Vlaanderen) 

Korte omschrijving van het project

Met Buurtbouwstenen creëren we ontmoetingskansen en verbinden we organisaties. Zo verlagen we de drempel om hulp te vragen. Ons uitgangspunt is dat iedereen wel eens hulp (in de breedste zin) nodig heeft, maar kan ook anderen helpen. Hulp in een zorgzame buurt is wederkerig, participatief en inclusief.

Het startpunt van het project is het faciliteren van ontmoeting en verbinding (zowel in groep als 1 op 1) in de buurt, met de nieuwe site van i-mens als fysiek antenne- en infopunt en Hoplr als virtuele ontmoetingsplek. Zo dragen we bij aan de sociale cohesie (ook intergenerationeel en intercultureel) en gaan we eenzaamheid tegen. Buurtbouwstenen vormt een netwerk van organisaties en instanties die hun dienstverlening en ervaringen aan elkaar koppelen op maat van de buurt.

De bouwstenen zijn een virtueel en fysiek netwerk van 1) (informele) contacten tussen buren, het kleine ontmoeten en het kleine helpen, 2) formele hulp en 3) mantelzorgondersteuning, zodat iedere buurtbewoner, ongeacht leeftijd, hulpvraag of achtergrond, maar 1 keer zijn hulpvraag moet stellen en dan op het juiste moment, de juiste hulp krijgt (formeel of informeel).

Contactgegevens

Naomi De Bruyne

Coördinator Steunpunt Mantelzorg
naomi.debruyne@steunpuntmantelzorg.be.

Niels Brewaeys

Projectleider zorgzame buurten (i-Mens)
niels.brewaeys@i-mens.be