Het is woensdagnamiddag. Een tiental senioren geniet in stilte van een kopje koffie en een stukje pompoenvlaai. Rond hen spelen kinderen van verschillende leeftijden. Vanop een afstand slaan hun ouders het gezelschap gade. Als het ijs gebroken is, vermengen de drie generaties zich. Er wordt samen gespeeld en een praatje gemaakt. De sfeer zit goed. Iedereen kijkt tevreden. 

Dit gezellige tafereel is geen toeval. Het is het resultaat van het project Zorgzame Buurten in de Gentse wijk Oud Gentbrugge. Het loopt sinds het voorjaar van 2022 en kreeg er de naam Iedereen aan boord. En ‘iedereen’ mag je letterlijk nemen. Het project focust op de allerkleinsten, hun ouders en de senioren. Het is een mooi voorbeeld van intergenerationeel verbinden. Met het project wil verantwoordelijke Charlotte Cambier jong en oud samenbrengen om zo een hechtere  en sterkere gemeenschap te vormen. Tegelijkertijd speelt ze op die manier in op de demografische evolutie van de buurt. “Oud Gentbrugge was jarenlang een wijk met een overwegend oude bevolking. Maar door de stijgende woningprijzen, zijn veel jonge gezinnen verhuisd van het centrum van Gent naar de rand.”

IEDEREEN TELT

De Klinieksite is het kloppende hart van de wijk. Daar bevindt zich het wijkgezondheidscentrum, een ziekenhuis en een woonzorgcentrum, niet toevallig de initiatiefnemers van het project. “De opstart van het project was echt een zoektocht. Hoe kregen we de mensen samen? Wat werkte en wat niet? We organiseerden evenementen voor jongeren die geen succes waren. Ook onze activiteiten voor senioren trokken nauwelijks volk. Het was uitproberen en met het hoofd tegen de muur lopen”, legt Charlotte uit. “We stelden vast dat het niet zo evident was om vanuit Zorgzame Buurten, een project dat de buurtbewoners niet kenden, iets te realiseren. Onbekend is onbemind. Daarnaast voelden we dat onze focus nog niet helemaal goed zat. We wilden graag meer aandacht geven aan de jonge wijkbewoners, maar engageerden ons daarnaast ook voor de ouderen. Maar wat dan met de generatie ertussen? Zou het niet beter zijn om in plaats van aparte activiteiten per leeftijdscategorie de bewoners samen te laten ontspannen? Waar we van droomden was tenslotte een buurt waar iedereen het gevoel heeft mee te tellen. We moesten bijsturen, dat was duidelijk.” 

We zagen dat jong en oud het met elkaar konden vinden en besloten in het najaar om de ontmoetingsmomenten verder uit te bouwen.

“Toen zijn we beginnen kijken naar organisaties die al in de wijk actief zijn, maar veelal op zichzelf handelen”, legt Charlotte verder uit. “Eigenlijk bereikten zij elk op zich al een deel van de wijkbewoners. Door bruggen te slaan tussen die organisaties, zou hun bereik groter kunnen worden. En zo kwamen we op het idee om een wijkbeurs te organiseren. We nodigden alle verenigingen uit Oud Gentbrugge die werken rond welzijn of gezondheid uit op de site. Maar liefst 43 organisaties kwamen zich die dag voorstellen aan elkaar en aan de buurtbewoners. Iedereen was enthousiast en stond ervan versteld dat de wijk zoveel te bieden had. Het was een prachtige dag. Ik beschouw die beurs eigenlijk als de echte start van ons project.”

GENTSE SPRUITEN

Na de wijkbeurs kwamen er inderdaad samenwerkingen tussen verschillende organisaties tot stand en volgens Charlotte genieten nu meer wijkbewoners van de ondersteuning die voor handen is in de wijk. “Maar ook wij van het project Zorgzame Buurten vonden dankzij de beurs een partner met wie we aan onze intergenerationele droom konden werken. Gentse Spruiten is een vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor jonge gezinnen. Ze heeft een babytheek waar ouders babyspullen kunnen ontlenen en tips uitwisselen. Jovita is de verantwoordelijke en ze droomde ervan om de activiteiten van haar organisatie verder uit te breiden. Toen ze vernam dat de Klinieksite verbouwd wordt en een buurtpark krijgt, zag ze mogelijkheden. Dat park zou op termijn een ontmoetingsplaats worden voor de buurtbewoners, maar zij wou de mensen al proactief de weg tonen naar de site. Ze kreeg van de projectontwikkelaar een stukje parking ter beschikking en we bouwden samen een speeltuin. Er kwamen een zandbak, een tuinhuisje en wat tuinbanken. We legden ook een petanquebaan en een bloemenperkje aan.”

De mond-aan-mondreclame doet duidelijk zijn werk. Dat is leuk om vast te stellen. En het resultaat is dat je eigenlijk zonder te forceren tot een hechte en sterke buurt komt.

“Iedereen kon op gelijk welk moment naar de speeltuin komen, maar in de zomermaanden waren wij er op woensdag- en donderdagnamiddag en stelden we kinderfietsjes en buitenspeelgoed ter beschikking. We zorgden voor koffie, thee en gebak. Aanvankelijk kwamen er ouders met kinderen, voor wie de speeltuin ook bedoeld was. De opzet was dat jonge ouders elkaar leerden kennen en onderling ervaringen en tips uitwisselden. Naar het einde van de zomer begonnen we ook de senioren van het woonzorgcentrum uit te nodigen. We zagen dat jong en oud het met elkaar konden vinden en besloten in het najaar die ontmoetingsmomenten verder uit te bouwen.”

HECHT EN STERK

De ontmoetingsmomenten op woensdagnamiddag vinden ondertussen plaats in een zaaltje van het wijkzorgcentrum. Kinderen tot 10 jaar zijn hier welkom met hun ouders. Er is speelgoed en de koffie staat klaar. Ook de senioren komen graag naar hier. “Zij komen eens in een andere omgeving terecht en genieten van al dat leven om zich heen. Af en toe werken we rond een thema. Zo was oktober kunstmaand in het woonzorgcentrum. Ook Jovita is met dat thema aan de slag gegaan en heeft samen met de kinderen portretten van de ouderen getekend. Op 1 november organiseerden we een halloweenfeest. We speelden pompoenbowling en knutselden. Meer dan 100 buurtbewoners waren aanwezig. Ter ere van Sint-Maarten op 11 november trokken de kinderen met lampionnen, die ze de week ervoor samen met de senioren geknutseld hadden, door het woonzorgcentrum.”

“Het zijn kleine activiteiten, maar ze werken”, besluit Charlotte. “De insteek is eenvoudig: ontspan en leer ondertussen elkaar kennen. Er komen steeds meer mensen naar hier op woensdagnamiddag. De mond-aan-mondreclame doet duidelijk zijn werk. Dat is leuk om vast te stellen. En het resultaat is dat je eigenlijk zonder te forceren tot een hechte en sterke buurt komt.”  

Categorie: 
zorgzamebuurten
Trefwoorden: 
zorgzame buurten