De gevolgen van de maatregelen in het kader van coronacrisis op het mentaal welbevinden van kinderen en jongeren zijn groot. Het wegvallen van school en andere activiteiten en constant thuis zijn legt een grote druk op de gezinnen maar ook de kinderen en jongeren zelf.

Omdat onveilige situaties en contexten voor kinderen en jongeren tijdens de lockdown meer onder de radar blijven, worden er nu bij de versoepeling van de opgelegde maatregelen meer vragen en aanmeldingen verwacht bij jeugdhulp. Om deze stijging op te vangen breiden we de omkadering van de residentiële jeugdhulpvoorzieningen nu uit. Dit betekent een versterking van de personele omkadering met 0,2 VTE voor een leefgroep van 10 minderjarigen.

De uitbreiding kadert in het actieplan mentaal welzijn 'Zorgen voor morgen', opgesteld om de psychosociale gevolgen van de coronamaatregelen op te vangen.