Indiener

OCMW Wetteren

Buurt

Wetteren-Ten-Ede (Oost-Vlaanderen)

Korte omschrijving van het project

Via een buurtgerichte en participatieve aanpak op maat, laagdrempelige ‘buurtbabbels’, inzet van buurtvrijwilligers, gerichte huisbezoeken en samenwerking in een sterk lokaal netwerk van diverse (welzijns)actoren, verenigingen, vrijwilligers en buurtbewoners uit de afgebakende buurt, willen we de sociale cohesie in Wetteren Ten Ede versterken, proactief (zorg)noden opsporen en het ‘kleine helpen’ onderling stimuleren.

Door de koppeling te maken tussen buurtvrijwilligers als anker in de buurt, lokale verenigingen en professionele (zorg)partners, streven we naar een “zorgzaam Wetteren Ten Ede”. De focus binnen dit proefproject ligt op een buurt in Wetteren en, bij aanvang, vooral op de doelgroep ouderen en personen met een beginnende zorgbehoefte. Na evaluatie en de nodige bijsturing van dit project, willen we gaan “buurten” in verschillende deelgemeenten en buurten, om zo een “zorgzaam Wetteren” te realiseren voor elke inwoner.

Website

https://www.facebook.com/LDCDeKoffiebranderij

Contactgegevens

Ellen De Waele, Griet Van Kerckhove en Tine Beeckman
dienstencentrum@wetteren.be