Een zorgzame houding als essentiële bouwsteen voor een zorgzame buurt

Indiener

Eerstelijnszone Antwerpen Centrum vzw 

Buurt

De wijk Sint-Andries, Antwerpen (Antwerpen)

Korte omschrijving van het project

Zorgzame buurten kunnen niet zonder ‘zorgzame’ buren. Met dit project willen we de kracht en het engagement van buren aanboren, meer specifiek het aanmoedigen van een zorgzame houding naar mekaar toe in de buurt of straat. Het gaat verder dan louter het organiseren van activiteiten rond sociale cohesie. Het gaat immers niet alleen om verbondenheid, maar vooral om betrokkenheid gericht op onderlinge aandacht of hulp.

Het project toont aan dat het ontwikkelen van een zorgzame houding een gezamenlijke inzet en geïntegreerde aanpak vergt van zowel informele (burgers, verenigingen, …) als formele actoren (zorg- en welzijnsactoren; lokaal bestuur).  Bedoeling is om hiermee te experimenteren in de wijk Sint-Andries en te komen tot een methodiek van samenwerken die uitrolbaar is naar andere buurten. Hoe kunnen we inspanningen van burgerinitiatieven in samenwerking met formele actoren verduurzamen en verankeren tot een ‘zorgzame buurt’?

Contactgegevens

Florine Van Puyvelde
Projectmedewerker wijkgericht werken
florine@elzacentrum.be