Indiener

Gemeente As

Buurt

De wijk Zevenhuizen, As (Limburg)

Korte omschrijving van het project

Gemeente As wil de regierol opnemen om in samenwerking met de buurtbewoners, welzijns- en zorgpartners (formeel en informeel) en andere betrokken actoren aan de slag te gaan met het model Zorgzame Buurten in de buurt “Zevenhuizen”. De COVID-19 crisis heeft de volksgezondheid onder druk gezet en ook het sociaal isolement en de eenzaamheidscijfers doen toenemen. Steunaanvragen bij het OCMW namen toe, thuissituaties kwamen onder druk te staan,...

De focus van het project ligt op verbetering van detectie van hulp- en zorgnoden, intensieve samenwerking tussen de relevante actoren in de buurt, inzetten op buurtverbinding en het bevorderen van de levenskwaliteit voor alleenstaande ouderen. We willen onder meer een beroep doen op de externe expertise van RIMO Limburg inzake opbouwwerk, alsook gebruik maken van het digitaal buurtplatform HOPLR om in te spelen op vernieuwende, digitale trends inzake buurtvorming, -werking en participatie.

Website

https://www.facebook.com/GemeenteAs

Contactgegevens

Wendy Hensen
Afdelingshoofd Mens
afdelingmens@as.be