Indiener

Lokaal bestuur Wommelgem

Buurt

Wommelgem-Centrum (Antwerpen)

Korte omschrijving van het project

De partners van het lokaal welzijnsoverleg willen een geïntegreerd antwoord bieden op de uitdagingen waarmee we als vergrijzende gemeente geconfronteerd worden. Die vergrijzing treft vandaag de wijk Wommelgem-Centrum het sterkst. Ze stelt ook de groeiende groep mantelzorgers voor grote uitdagingen. We ervaren vandaag zowel een tekort aan laagdrempelige dienstverlening voor thuiswonende ouderen als aan laagdrempelige psychologische zorg, maar ook zorgzame buren die de nood aan professionele zorg verkleinen.

Er is veel potentieel door de onderlinge nabijheid tussen de voorzieningen in de dorpskern, maar in realiteit is de (inter)sectorale samenwerking en vooral de verbinding met de buurtbewoners nog te beperkt. Met het project zorgzame buurten ambiëren we dat potentieel te verzilveren zodanig dat elke inwoner op een aangename manier oud(er) kan worden in Wommelgem. Daarbij willen we telkens bekijken hoe we concrete acties kunnen overdragen naar andere wijken van onze gemeente.

Contactgegevens

Leen Dries
Afdelingshoofd burger en welzijn 
leen.dries@wommelgem.be