Indiener

Gemeente Lummen

Buurt

Deelgemeente Meldert, Lummen (Limburg)

Korte omschrijving van het project

Naast de dienstverlening vanuit de gemeente (o.m. thuiszorgdienst, sociale dienst, lokaal dienstencentrum,…) zijn er verschillende partners actief in het gemeenschapsleven op buurtniveau. Met gemeenschapsleven wordt in deze tekst het volgende bedoeld: zowel festiviteiten, straatfeesten, buurtfeesten,… als de activiteiten vanuit verscheidene verenigingen (o.a. jeugd-, sport, ouderenverenigingen,…)

Binnen de buurt “Meldert” heeft er reeds een verkennende buurtanalyse plaatsgevonden onder begeleiding van Samenlevingsopbouw RIMO Limburg. De kansen binnen het project liggen bij:

  1. Het vergroten van de verbondenheid van (de inwoners van) Meldert met de gemeente Lummen
  2. Het verkleinen van de verdeeldheid binnen de inwoners van Meldert onderling, o.a. tussen inwoners en inwijkelingen, bij oudere inwoners tussen parochie Blanklaar en Meldert.
  3. Het sterke gemeenschapsleven in Meldert openstellen naar een breder publiek.

Contactgegevens

Lena Munten
Coördinator buurtgerichte zorg
OverDeDrempel@lummen.be