Indiener

ELZ Antwerpen- Zuid vzw

Buurt

Het Kiel, Antwerpen (Antwerpen)

Korte omschrijving van het project

Ons netwerk omvat momenteel spelers van zowel de formele als informele partners in zorg en welzijn die actief zijn op het Kiel in Antwerpen. De focus van het project is om dit netwerk nog uit te breiden, vooral kenbaar en toegankelijk te maken voor de burgerbevolking van het Kiel, en zo met de bewoners aan de slag te gaan met als doelstelling een warme zorgzame buurt te creëren en te ondersteunen.

Gezien de samenstelling van onze buurt willen we hierbij vooral de focus leggen op intergenerationeel werken: het samenbrengen van de Kielse jeugd en onze senioren. De aan te buurtcoördinator zal vanuit een socio-culturele methodiek en op niveau van de verschillende straten in onze buurt de samenwerking en activiteiten ondersteunen en faciliteren, steeds met de primaire doelstelling voor ogen dat de regie ten allen tijde in de handen van de bewoners is en blijft.

Contactgegevens

Kim Verhaegen en Bie Van Remoortere 
info@elzazuid.be