Indiener

OCMW Rotselaar – Lokaal Dienstencentrum ‘Oude Pastorie'

Buurt

Werchter-Centrum, Rotselaar (Vlaams-Brabant) 

Korte omschrijving van het project

Met het project ‘Zorg voor je buur(t)’ willen het LDC Oude Pastorie en de gemeente Rotselaar de buurtbewoners van Werchter-Centrum dichter bij elkaar brengen

Wij willen met dit project focussen op 3 doelen:

  1. Het bestaande sociale weefsel ondersteunen en/of faciliteren waar nodig. De dorpskern bestaat enerzijds uit een groep bewoners die geboren en getogen zijn in hun dorp.  Zij hebben meestal hun sociale contacten en vinden ook ondersteuning indien nodig. Zij kunnen vaak ook veel betekenen in het uitbouwen van de zorg en verbondenheid naar de ruimere buurt (kleine helpen). Toch willen wij ook hier zoeken naar verdoken eenzaamheid en nood aan hulp detecteren. Anderzijds is er een groep ‘inwijkelingen’ zowel jonge gezinnen als ouderen (in serviceflats en andere nieuwbouwappartementen). Deze groep heeft nood aan meer verbondenheid en is op zoek naar ontmoetingsmogelijkheden.
  2. Wij willen met ons project inspelen op deze nood door nieuwe  initiatieven te ontwikkelen voor en door de buurt in samenwerking met nieuwe of reeds aanwezige partners (buurtcomités, sociale huisvesting, gemeentelijke dienst vrije tijd, diensten gezinszorg, …) Een buurttuin, bloemenweide, ontmoetingsplaats voor jongeren, buddywerking tussen jong en oud, buurtactiviteiten, … zijn mogelijke realisaties.
  3. Wij willen anticiperen op de komst van een nieuwe sociale woonwijk die midden in de buurt zal gerealiseerd worden de eerstkomende jaren. Wij willen hierbij de verwachtingen, vragen en eventuele ongerustheden registreren en waar nodig proactief mee aan de slag gaan (buurtcomitéwerking openstellen via welkomstactie van nieuwe inwoners, communicatie rond het nieuwe project samen met de sociale huisvestingsmaatschappij verzorgen, ….)

Contactgegevens

Jolien Minnen
Projectmedewerker
jolien.minnen@rotselaar.be of lokaal.dienstencentrum@rotselaar.be