Indiener

Lokaal bestuur Zonnebeke

Buurt

Deelgemeente Zonnebeke (West-Vlaanderen)

Korte omschrijving van het project

Met dit project willen we in Zonnebeke, inzetten op het verbinden van de inwoners waarbij inclusie, participatie en samenwerken aan de basis liggen. We zetten in op ontmoeting en burenhulp als tegengewicht van sociale isolatie. We organiseren hulp en dienstverlening laagdrempelig, via outreachend werken.

Het doel is een warme buurt door, met en voor de buurt. Het lokaal bestuur van Zonnebeke, WZC Zonnebeke, WZC Passendale en Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen (later vermeld als het netwerk) slaan de handen in elkaar om dit project samen vorm te geven en brengen elk hun specifieke expertise (cfr. verder) mee om een buurtgerichte werking op poten te zetten. We willen daarbij de werking van verschillende zorg- en welzijnspartners op elkaar afstemmen, dichtbij de burger staan en vertrekken vanuit de mogelijkheden en noden die er in de buurt leven.

Contactgegevens

Evelien Van Ootegem
Diensthoofd sociale dienst en thuiszorgdiensten
evelien.vanootegem@zonnebeke.be