Indiener

Lokaal dienstencentrum Het Pluspunt

Buurt

Deelgemeente Wiekevorst, Heist-op-den-Berg (Antwerpen) 

Korte omschrijving van het project

Op initiatief van het lokaal dienstencentrum wordt het project getrokken door de projectgroep. De projectgroep bestaat uit afgevaardigden van het bestaande verenigingsleven, betrokken Wiekevorstenaren en professionele partners die in het dorp actief zijn. Op dorpsniveau willen we systematisch en gestructureerd overleg organiseren om de vinger aan de pols te houden op het vlak van welzijn en gezondheid van de Wiekevorstenaren. Daarnaast willen we vanuit de huidige krachten, nl. sterk verenigingsleven, goede professionele dienstverlening en hoge graad van sociale controle, drie lacunes trachten aan te pakken:

  1. "Nieuwe Wiekevorstenaren” die te weinig betrokken zijn de mogelijkheid bieden om te verbinden met de buurt of verenigingsleven
  2. Detecteren van kwetsbare Wiekevorstenaren die niet bereikt worden door buren, verenigingsleven of professionele hulpverleners
  3. Beter en laagdrempeliger organiseren van informatiedoorstroming en trajectbegeleiding met het oog op zorg- en welzijnsbehoeften

Website

https://www.facebook.com/buurtzorghetpluspuntwiekevorst

Contactgegevens

Sarah Geboes
Centrumleider LDC Het Plustpunt 
buurtzorg.wiekevorst@zusters-berlaar.be