Indiener

OCMW Wemmel & Lokaal dienstencentrum Eureka

Buurt

De seniorenflats gelegen Prins Boudewijnlaan in Wemmel en de omliggende buurt (Vlaams-Brabant)

Korte omschrijving van het project

De Residentie is een complex met 168 seniorenflats. Het is een eiland op zich in de Sint-Ingelbertus wijk. Het gaat over een concentratie van senioren in een wijk met veel jonge gezinnen en nieuwkomers. Op dit moment wordt er aansluitend op het complex een welzijnscampus gebouwd waarin zowel sociale dienst, burgerzaken, BIB en Lokaal Dienstencentrum( LDC) met ontmoetingsruimte ondergebracht worden. 

Het is de bedoeling als LDC om de welzijnscampus als katalysator in te zetten teneinde een buurt te creëren waar zowel de senioren als de jonge gezinnen, nieuwkomers uit verschillende culturen zich thuis voelen, elkaar leren appreciëren, elkaar kunnen helpen en van elkaar kunnen leren. Via projectwerking (zoals het inzetten van buddy's,  school , bewoners en omwonenden  betrekken bij tuintjes in park, gerichte activiteiten LDC met partners zoals Warm Wemmel ) willen we de seniorenflats verbinden met de buurt en tot een deel van het geheel maken.

Contactgegevens

Sandra Lambrechts
Centrumleider
sandra.lambrechts@wemmel.be