Indiener

Stad Mechelen

Buurt

Heembeemd, Mechelen (Antwerpen) 

Korte omschrijving van het project

De complementaire samenstelling van ons hybride netwerk beschikt over de hefbomen om vanuit haar regie en netwerk, situationele expertiseopbouw en lokale inplanting een zorgzame buurt te ontwikkelen rond een centrale fysieke plek. Het lokaal dienstencentrum fungeert in dit opschaalbare project als laagdrempelige transitiehub: een centrale buurtplaats voor ontmoeting, (formele en informele) netwerkvorming, stimuleren en ondersteunen van maatschappelijke betrokkenheid en vrijwillig engagement, preventie, welzijns- en gezondheidsbevordering.

Naast het bestaande aanbod willen we ook ruimte maken voor nieuwe initiatieven: goede praktijken zoals ‘community health workers’ of de piloot ‘zorgzame ondernemen’ van Thomas More en voeding geven aan wat er ontstaat vanuit het co-creatief proces met de buurt en zijn actoren. Op die manier benaderen we de vermaatschappelijking van de zorg vanuit de eigenheid en de troeven van de buurt en haar sociaal kapitaal, de mobilisatie en coördinatie van relevante professionele en niet professionele actoren.

Contactgegevens

Eleen Naessens
Teamcoach gezondheidspromotie
eleen.naessens@mechelen.be