Indiener

Gemeentebestuur Riemst

Buurt

Vroenhoven, zonder het gehucht Heulekom, Riemst (Limburg)

Korte omschrijving van het project

Het lokaal bestuur Riemst zet in op verschillende aspecten, die verband houden met buurtgerichte zorg. Het beleidsplan omschrijft de expliciete keuze om in te zetten op dorpenbeleid, met onder meer aandacht voor het stimuleren en ondersteunen van buurtzorginitiatieven, het oprichten van een buurtzorgnetwerk, het ondersteunen van senioren in het levenslang thuis wonen en het verhogen van participatie van kansengroepen in het lokaal sociaal beleid.

Ons project zorgzame buurt “Vroenhoven” kadert hierin en is een leertraject om nadien uit te rollen naar andere buurten in Riemst. We willen Vroenhoven uitbouwen tot een warme leefomgeving waar iedereen kwaliteitsvol kan wonen; een plaats waar ontmoeting, oog voor mekaar en professionele omkadering belangrijk zijn. We doen dit over onze verschillende diensten heen, met externe partners en inwoners. Als procesbegeleider hebben we hiervoor de expertise van RIMO ingeschakeld.

Contactgegevens

Liliane Nicolaes
Beleidsmedewerker Dorpen en Gezondheid
liliane.nicolaes@riemst.be