Indiener

VZW woonzorgcentra Ocura, Campus Voeren

Buurt

Voeren (Limburg)

Korte omschrijving van het project

In ons woonzorgcentrum verblijven momenteel hoofdzakelijk bewoners met een zeer hoge zorgvraag. Uit het rapport ouderenzorg Voeren zien we dat de aanvraag voor dossiers zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden in de thuiszorg dubbel zo hoog is dan in residentiele zorg. Uit gesprekken met het lokale bestuur, de huisartsen en onze ervaringen tijdens de vaccinatiecampagne blijkt dat oa bij deze doelgroep sociale eenzaamheid doorbroken zou moeten worden.

Het toerisme in de Voerstreek neemt zienderogen toe, hierdoor wordt de vaste buur plots een toerist. Voeren is een lintgemeente waar mensen al op grotere afstand van elkaar wonen en leven. Als wzc willen we de dorpelingen blijven kennen en met elkaar verbinden. Zowel in de formele als informele zorg wil het wzc samen met de eerstelijnsactoren en de mantelzorgers de motor zijn in het optimaliseren van de kwaliteit van leven voor de thuiswonende hulpvrager. Als professionele organisatie hebben wij de wil, de kennis en de kunde om deze rol op te nemen samen met en in overleg met zowel de beslissende als co-creƫrende stakeholders.