Indiener

Lokaal bestuur Kortemark

Buurt

Kortemark (West-Vlaanderen) 

Korte omschrijving van het project

De focus van het project richt zich op drie pijlers:

  1. Ontmoeting: het is enerzijds de bedoeling om te focussen op (nieuwe) ontmoetingsruimtes en anderzijds op activiteiten. Acties: Babbelcaravan, buurtrestaurant, buddywerking.
  2. Rechtendetectie en -uitputting: voor deze pijler denken we onder andere aan het project van de signaalkaarten en voelsprietkaarten waar thuiszorgdiensten en scholen belangrijke partners zijn. Hierbij is een goede wisselwerking tussen eerste- en tweedelijnsdiensten onontbeerlijk. Met deze acties willen we de samenwerking en doorverwijzing beter op elkaar afstemmen.
  3. Participatie & informatie: met deze pijler focussen we vooral op de moeilijk bereikbare doelgroepen als kinderen & jongeren, ouderen, mensen met een beperking of mensen in armoede. Dat door middel van de acties: speelmobiel, kindergemeenteraad en het burgerbudget. Een succesfactor hiervoor zal een verhoogde samenwerking zijn tussen bestaande projecten van de netwerkpartners (Lokaal bestuur Kortemark, vzw Blijvelde, ‘t Schoederkloptje, thuiszorgdiensten, Stationshub).

Website

https://www.kortemark.be
https://www.facebook.com/gemeentekortemark

Contactgegevens

Merlijn Lombaert
Opbouwwerker gemeente Kortemark
opbouwwerker@kortemark.be