Indiener

Zorggroep Orion 

Buurt

Volgende straten in het oosten van Turnhout: Steenweg op Oosthoven, Hogestraat, Meuletiende, Goedendagstraat, Posteleinpad, Pastinaakplein, Bloemfonteinstraat, Elf Novemberlaan, Wilgenstraat, Dokter Paul Janssenlaan, Vredestraat, Lindekensstraat, Nijverheidstraat, Hoveniersstraat (Antwerpen)

Korte omschrijving van het project

Uit de cijfers van de buurtanalyse en stadsmonitor blijkt dat er weinig sociale cohesie is in de gekozen buurt. Het is een kwetsbare buurt met heel wat vereenzaming en weinig verbinding. Het oosten van Turnhout vormt een blinde vlek wat betreft buurtgericht werken. Onze dienstencentra zetten actief op dit thema in, maar bevinden zich niet in deze buurt.

 Vanuit de oprichting van een antennepunt van het dienstencentrum willen we de spil worden van ontmoeting tussen buurtbewoners en tussen formele en informele zorgpartners. Het antennepunt wenst de coördinatie hiervan op zich te nemen en hiaten samen met partners in te vullen. Met het antennepunt willen we de sociale cohesie faciliteren, aanmoedigen en bewaken en vooreerst kwetsbare personen versterken. De samenwerking met de lokale stakeholders bevindt zich in een prille, maar veelbelovende verkenningsfase. Om het draagvlak te vergroten en echte samenwerking te realiseren, is de inzet van een buurtwerker wenselijk.

Contactgegevens

Jochem Brosens
Centrumleider
jochem.brosens@zorggroep-orion.be