Indiener

OCMW Gent - Lokaal Dienstencentrum De Knoop 

Buurt

Ledeberg, Gent (Oost-Vlaanderen)

Korte omschrijving van het project

De centrale doelstelling van het project is verbondenheid creëren in de wijk rond het thema rouw en verlies. Dit trachten we te bereiken via het samen organiseren van activiteiten en het aanbieden van dienstverlening op en rondom onze troostplek. We willen zo mensen in de wijk aanmoedigen om elkaar te inspireren in hun zoektocht naar troost en hoop bij verlieservaringen.

Het thema rouw en verlies is sinds de corona-pandemie actueler dan ooit. Mede daarom creëerden we samen met de buurtbewoners en de wijk onze troostplek. De troostplek is een belevingsgerichte ervaring onder vorm van een wandeling, waarin de verschillende stadia van rouw symbolisch gerepresenteerd werden door de uitvoerende kunstenaar. De kunstenaar (zelf ook een buurtbewoner) ontwierp deze troostplek hand in hand met enkele Ledebergenaars. De opening van deze plek is voorzien voor 14 maart 2022.

Verlies en verdriet (en rouw) zijn voor onze maatschappij nog steeds moeilijke thema’s. Mensen blijven vaak ‘alleen’ met hun verdriet en hebben de neiging zich te isoleren. Dit terwijl de verbondenheid met de ander op dat moment vaak net meer dan ooit helend kan zijn. Door hier als wijkpartners en buurtbewoners samen ruimte voor te maken willen we het taboe rond rouw en verlies mee helpen doorbreken.

Contactgegevens

Ann Van Hyfte
Centrumleidster
ann.vanhyfte@stad.gent