Indiener

Samana vzw

Buurt

Tienen-Noord (Vlaams-Brabant)

Korte omschrijving van het project

Tienen is een stad met grote groepen van kwetsbare bewoners. Het is een stad met grote zorgnoden,  die niet allemaal door de formele zorg gedetecteerd en opgevangen kunnen worden. Daarom willen we actiegericht onderzoeken hoe we met buurtgerichte zorg aan de slag kunnen gaan in een zorgvuldig gekozen wijk aan de rand van het centrum (Tienen-Noord). We betrekken hierbij een breed netwerk van zorg- en welzijnsorganisaties en een burenorganisatie (Buren voor Buren) waarmee al in de deelgemeente Kumtich geëxperimenteerd wordt.

Als een samenwerking van een 25-tal lokale en bovenlokale organisaties willen we inzetten op ontmoeting, als een basis voor zorgzaamheid. We willen in Tienen-Noord verder bouwen op deze ervaring en vooral verbreden, verbeteren en verduurzamen, rekening houdend met de specificiteit van de wijk. Het doel is enerzijds om in Tienen-Noord ontmoeting te optimaliseren en te versterken om van daaruit te gaan naar zorgen voor. Anderzijds willen we komen tot een sterk, flexibel model waarvan we het kader nadien op alle buurten van Tienen kunnen toepassen met meer aandacht voor detectie, het verbreden en versterken van de vrijwilligersnetwerken en een sterke link tussen informele (mantelzorgers, buren, vrijwilligers) en formele zorg.

Lees meer over de Zorgzame Buurt op hun website.

Contactgegevens

Nele Vanderheyden
Diensthoofd
Nele.vanderheyden@samana.be