Indiener

OCMW en Stad Lier

Buurt

Kerngebied van de stad Lier (Antwerpen)

Korte omschrijving van het project

De kern van het project bestaat in essentie uit volgende onderdelen:

  • Op basis van het concept ‘kwartiermaken’ – dat zijn oorsprong vindt in de geestelijke gezondheidszorg,
  • Via een concentrische buurtcirkelwerking als hefboom,
  • Inzetten op een inclusieve samenleving in het kerngebied van de stad Lier.

Toegepast op de praktijk, houdt een en ander in dat in vier afgebakende zones – die zich alle situeren in het kerngebied van de stad Lier, maar desalniettemin geografisch verwijderd zijn (met als gevolg dat het kerngebied in belangrijke mate bestreken is) – vanuit specifieke ‘hoofdkwartieren’ per zone (m.n. een woonzorgcentrum, een lokaal dienstencentrum, een buurthuis en een sporthal (met een bepaalde ‘buurtfunctie’) ingezet wordt op méér ‘Thuis in de Wijk’. Het netwerk dat daartoe ingezet wordt, is afhankelijk per zone (‘concentrische cirkel’) en bestaat steeds uit een combinatie van buurtbewoners en professionals.

Contactgegevens

Hilde Stroobants
Consulent buurtzorg
hilde.stroobants@lier.be