Indiener

Lokaal bestuur De Haan - Sociaal Huis

Buurt

Deel van de wijk De Haan Centrum (West-Vlaanderen)

Korte omschrijving van het project

Via het project ‘t Hope Sterker wil Lokaal Bestuur De Haan samen met een netwerk van gemeentelijke en professionele partners, vrijwilligers en buurtbewoners verbinding tot stand brengen tussen buurtbewoners van verschillende leeftijden, socio-culturele achtergronden en etnische origine en wil tevens inzetten op de verbinding van deze buurtbewoners met het bestaande vrijetijds-, zorg- en welzijnsaanbod in de regio.

Dat willen we realiseren door enerzijds een inspraakorgaan op te richten, een informeel zorgnetwerk op buurtniveau uit te bouwen en ontmoeting te faciliteren. Dit alles in co-creatie met de buurtbewoners. Anderzijds willen we de toeleiding van (kwetsbare) gezinnen en jongeren naar het bestaande vrijetijds-, zorg- en welzijnsaanbod binnen de regio verbeteren door het aanbod dichter bij de buurtbewoners te brengen.

Contactgegevens

Anne Buekenhoudt
Afelingshoofd Welzijn
anne.buekenhoudt@dehaan.be