Indiener

Gemeente Laakdal

Buurt

Deelgemeente Groot-Vorst, Laakdal (Antwerpen) 

Korte omschrijving van het project

In Groot-Vorst zijn er weinig plaatsen voor ontmoeting en ook diensten en voorzieningen zijn heel beperkt. En dat terwijl er veel verenigingen actief zijn. Dit sociaal weefsel vormt een interessante voedingsbodem voor de uitbouw van een zorgzame buurt. De lokale verenigingen hebben een grote vraag naar een locatie om activiteiten te organiseren.

Dit project wil aan deze noden tegemoet komen. ’t Fortun wordt de motor van de zorgzame buurt. Daarvoor sluiten we aan bij wat reeds aanwezig is in de buurt. We bouwen verder op de bestaande samenwerking van een tiental verenigingen die activiteiten ontplooien vanuit ’t Fortun. Het eigenaarschap ligt bij de (stuurgroep van) buurtbewoners. Professionele krachten van gemeente en Ferm nemen een ondersteunende rol op. Dit project wil deze werking versterken en werken aan de verbinding met kwetsbare groepen in de buurt en de toegankelijkheid van activiteiten vergroten.

Website

https://www.fortunlaakdal.be/

Contactgegevens

Stephanie Verluyten
Cultuurbeleidscoördinator
Stephanie.verluyten@laakdal.be