Indiener

Gemeentebestuur & OCMW Alken 

Buurt

Terkoest, Alken (Limburg)

Korte omschrijving van het project

Binnen de gemeente Alken, buurt Terkoest, willen we verschillende zorgpartners met elkaar verbinden, zodat er voor kwetsbaren een vangnet ontwikkeld kan worden en dat vereenzaming op dergelijke manier tegengegaan kan worden. Er zal een wisselwerking georganiseerd worden tussen vrijwilligers, erkende zorgpartners en het lokaal bestuur.

De gemeente Alken wil ervoor zorgen dat kwetsbare personen nauw opgevangen kunnen worden en dat noden snel opgepikt kunnen worden door vrijwilligers. Momenteel werken we jaarlijks met een seniorenmaand waarin 85-plussers en zieken bezocht worden en waarbij noden doorgegeven kunnen worden aan het OCMW. Nu willen we graag deze initiatieven verder uitbreiden zodat we ons niet enkel beperken tot de maand november. Daarvoor zullen we samenwerken met lokale huisartsen, het buurtgezondheidscentrum, het lokale dienstencentrum, lokale vrijwilligers en partners die instaan voor de thuishulp van de Alkense burger.

Contactgegevens

Jana Appeltants
Coördinator leven en welzijn
jana.appeltants@alken.be